Ett av de sista vallöftena!

I veckan presenterade vi ett omfattande program för hur vi ska utveckla äldreomsorgen i Kalmar kommun. Vi har väldigt många offensiva punkter. Skulle det dessutom bli regeringsskifte, vilket mycket talar för, så kommer det dessutom att bli nationella satsningar på just äldreomsorgen.

Vi har en hög kvalité generellt i äldreomsorgen i Kalmar. Vi har välutbildad personal och bygger nu ut rejält när det gäller vård och omsorgsboenden. I mars invigdes Berga Backe, Ljungmansgården byggs ut och i veckan invigdes Varvsholmen. För ett par veckor sedan togs spadtag för Smedängen, på tur står Norrlidshemmet och och ett nytt boende på Södra området. Totalt kommer det bli ett netto tillskott på 90 platser. Det ska jämföras med riket där antalet platser minskat med 10 000 de senaste åren.

Under den här mandatperioden satte vi upp ett mål som går ut på att Kalmar ska bli en av landets bästa skolkommuner. Det arbetet har gått mycket bra. Vår måluppfyllelse går verkligen åt rätt håll medan utvecklingen i Sverige i övrigt inte imponerar! Svenska skolresultaten faller mest inom hela OECD. I Kalmar går vi åt motsatt håll!

I vårt valmanifest finns tydliga skrivningar om att vi vill starta upp motsvarande arbete för äldreomsorgen. Vi vill under nästa mandatperiod sätta tydliga mål som innebär att Kalmar ska vara en av landets bästa äldrekommuner.

Ansvaret för arbetet ska naturligtvis bedrivas i omsorgsnämnden men det måste också ske i nära samverkan med exempelvis pensionärsorganisationer som PRO och SPF. Idag har vi en samverkansmodell i det kommunala pensionärsrådet. Det leds idag på ett alldeles utmärkt sätt av kommunalrådet Anette Lingmerth.

Ett av mina sista vallöften blir därför:

Om Socialdemokraterna får fortsatt förtroende att leda Kalmar så kommer jag att ta på mig uppdraget som ordförande i kommunala pensionärsrådet. Tillsammans med omsorgsnämnden, personalen och pensionärsorganisationerna ska vi lägga upp en strategi som innebär att Kalmar ska bli en av landets bästa äldrekommuner.