Befolkning, Arbetsförmedling och opinion

Sitter och njuter av siffrorna från Kommuninvånarregistret KIR. Inser att vi alla är olika som människor men denna typ av statistik kan jag gå igång på!

Med stor sannolikhet så kommer Kalmar slå befolkningsrekord i år. Redan vid halvårsskiftet stod det klart att vi ökar rejält, till och med dubbelt mot Växjö som alltid växt mer än Kalmar. I alla fall i modern tid.

Förra veckan hade vi ökat med 476 invånare, detta att jämföra med 180 samma vecka förra året. Antalet som flyttat till Kalmar är högre och antalet som flyttat från Kalmar är lägre. Antalet födda är fler och antalet döda färre. Det som står i princip still är nettoinflyttningen från utlandet, där siffran hittills i år är 172 mot förra årets 160.

Då vet vi dessutom att långt från alla studenter har hunnit få bostad och skrivit sig i Kalmar än. Det finns alltid en fördröjning. Självklart hänger detta samman med att Kalmar har rejäl fart på bostadsproduktionen, hög grad av trivsel i staden och fortsatt lägst arbetslöshet bland våra jämförelsekommuner.

Har noterat att Bo Frank i Växjö vill ta över Arbetsförmedlingen till kommunen. Jag är inne på samma linje om inte Arbetsförmedlingen får ett helt nytt uppdrag med en ny regering. Dagens system fungerar helt enkelt inte! Det är alldeles för stelbent och byråkratiskt med nationellt styrande regelverk som är likadant utformade oavsett hur de lokala förutsättningarna ser ut.

Idag två mätningar som visar att det blir en ny regering efter valet nästa söndag. De borgerliga partierna verkar vara på väg att göra sitt sämsta val någonsin. Hoppas att många väljare som är osäkra nu röstar S så att vi får en stabil regering.