Härliga siffror

Precis fått siffror för befolkningsutvecklingen till och med vecka 20.

Kalmar har växt med 304 personer sedan årsskiftet. Samma period förra året hade vi växt med 40.

Härliga siffror!!