En bra måndag!

Haft en kanonhelg i Kårehamn. Stugan städad, studsmattan uppe och lite enbuskar är röjda. Vad skulle man göra utan en röjsåg?

I förra veckan drogs en första delrapport på SKL om hur staten vältrar över kostnader på kommunerna. Den här gången handlade det om infrastruktur och investeringar i den statliga infrastrukturen. Enligt redovisningen står kommunerna för 20 procent av kostnaden när det gäller vägar och 31 procent när det gäller järnväg. Detta i infrastruktur som helt ägs av staten.

I den nationella planen som presenterades i förra veckan föreslås den kommunala finansieringen av statlig infrastruktur öka från 65 miljarder till 82 miljarder de kommande åren. Detta är principiellt helt fel!! Det innebär i praktiken att resurser som annars hade kunnat läggas på skolan eller äldreomsorgen nu går till att finansiera det som staten har ansvar för.

Nu gäller det tyvärr inte bara infrastruktur. Kostnaderna för försörjningsstöd sticker i hela landet (dock ej i Kalmar!!) på grund av nedskurna nivåer i exempelvis A-kassan. Lägg därtill hög arbetslöshet som påverkar skatteunderlaget i hela kommunsektorn.

Kommer det inte besked om en kraftigt förbättrad konjunktur eller ökade statsbidrag så kommer kommunsektorn att få det riktigt tufft framåt.

Idag kom Svenskt Kvalitetsindex som visar att 92 procent av Kalmarborna rekommenderar andra att flytta hit. En riktigt bra siffra!

Lägg därtill Gruffman Rejes rapport om utvecklingen i vårt näringsliv de senaste åren. Den rapporten visar tydligt att Kalmar är på gång och faktiskt går bra.

Idag kom också siffror som visar att vi har den lägsta arbetslösheten bland jämförelsekommunerna.

En bra måndag helt enkelt!

En av de insatser vi gör gemensamt med Arbetsförmedlingen är projektet UNG CHANS. Jag får rapporter varje vecka från deras arbete. I fredags fick jag en rapport för vecka 15:

78 praktikplatser totalt, varav 45 kan ge möjlighet till jobb.

41 tillsatta platser

2 direkta jobb.

48 kontakter med företag denna vecka.

Hittills i år har Kalmars befolkning ökat med 191 personer, samma vecka förra året så hade vi ökat med 70.

Nu ska jag på dagens andra fotografering.

Imorgon är jag hemma och har Öppet hus. Ska bli kul!