Kraftigt minskad brottslighet i Kalmar

Har varit en väldigt bra helg som känns i kroppen. Har bytt fasad på ett garage och fällt ett antal träd. Släkten har hjälpt till så ett tag kändes det som tv-programmet Bygglov dundrade in.

Haft majoritetsmöte och träff med ordförandena i nämnderna under förmiddagen. Det händer väldigt mycket positiva saker i varje förvaltning. Vi måste helt klart bli bättre på att beskriva allt som sker.

Idag kom ytterligare en opinionsmätning, United Minds, som visar på en växande klyfta mellan blocken. KD klarar inte spärren i denna mätning heller och då kommer rest-alliansen upp i 33.1 procent. På de siffrorna låg moderaterna ensamma för inte så länge sedan. Jag tror dock fortfarande på en tuff valrörelse. Lägg på Sverigedemokraternas siffror på alliansen så skiljer det inte så mycket.

Före lunch medverkade jag i Radio Kronoberg och beskrev det lyckosamma arbete som skett i Berga. Nyckeln i all form av utveckling är dialog och delaktighet. Sedan kan kommunen vara katalysator för mycket men drivkraften måste komma underifrån.

Fått statistik från polisen över anmälda brott i Kalmar län.

I Kalmar kommun har brottsligheten minskat mycket kraftigt.

Från 5371 anmälda brott år 2010 till 4191 år 2013. Det är naturligtvis höga tal men trenden är väldigt tydlig nedåt.

Antalet våldsbrott har gått ned från 1093 till 860.

Brott i nära relationer har minskat från 202 till 163.

Tillgreppsbrotten har minskat från 3017 till 2300.

Antalet inbrott har gått från 1048 till 646.

Skadegörelsen har minskat från 753 till 473.

Narkotikabrott har minskat från 637 till 537.

Kalmar har alltså, trots ökad befolkning och ökad besöksnäring, minskat brottsligheten rejält de senaste åren. Känns väldigt bra. Att det är tryggt att leva och bo i Kalmar borde användas mer i marknadsföringen av vår kommun.