Samarbete för hamnen och de Gröna näringarna

Här ett pressmeddelande från Kalmar Lantmän som gick ut idag.

Känns väldigt bra.

Kalmar Lantmän och Kalmar hamn är viktiga för Kalmar. Nu går vi vidare och fokuserar på utveckling av både hamnen och de Gröna Näringarna.

_________________________________________________________________________________ 

Kalmar Lantmän överklagar inte

beslutet om detaljplanen för

Linnéuniversitetet

Kalmar Lantmän har under 2012 och 2013 haft möjlighet att påverka processen om

detaljplanen för Linnéuniversitetet, genom ett antal yttrande till Kalmar kommun och

Samhällsbyggnadsnämnden. När beslutet nu är fattat om att anta en detaljplan för det

samlade Linnéuniversitetet i Kalmar hamn, har Kalmar Lantmän noga utvärderat den

demokratiska möjligheten att överklaga.

 

Kalmar Lantmäns styrelse har beslutat att inte överklaga då Kalmar Lantmän har ingått en

överenskommelse med Kalmar kommun. Denna överenskommelse innebär främst att Kalmar

kommun och Kalmar Lantmän går in i en förstärkt samverkan med målsättningen att utveckla

hamnverksamheten i Kalmar. Gemensamt ska man arbeta för ytterligare investeringar

i så väl hamnen som Kalmar Lantmän.

 

– Jag delar fullt ut styrelsens uppfattning och beslut om att samverkan och utveckling av

hamnverksamheten är avgörande för vår region och de gröna näringarna, säger Claes-Göran

Nilsson, VD Kalmar Lantmän.