Demokrati och preliminärt bokslut

Efter många år av utredningar kring Linnéuniversitets placering i Kalmar så har då kommunfullmäktige med bred majoritet fattat beslut om låta universitetet fortsätta växa i Ölandshamnen. Till grund för beslutet fanns tio olika utredningar och underlag på totalt 660 sidor.

En viktig faktor för mig och den majoritet som står bakom beslutet är att hamnen med dess företag ska kunna fortsätta utvecklas. Det visar underlaget. Redan idag, med befintligt tillstånd, kan hamnen fördubbla sin produktion inom det verksamhetsområde man har. Behöver man växa mer så ska vi möjliggöra det. Det är syftet med den detaljplan som nu ska göras tillsammans med Kalmar hamn och dess företag.

Linnéuniversitetets rektor Stephen Hwang var också tydlig med att man såsom enda hyresgäst i hamnen inte kommer ha synpunkter på hamnens verksamhet. Det har man inte heller haft under de tio år man funnits i gästhamnen. Tvärtom har samexistensen fungerat bra.

Jag är fullt medveten om att det finns olika uppfattningar om denna fråga. Den engagerar och det är bra. Jag har stor respekt för de som har en annan uppfattning än mig. Jag förväntar mig dock att mötas av samma respekt. På den punkten blev jag därför riktigt bedrövad när jag hör Thomas Arvidsson från aktionsgruppen tala om en svart måndag för demokratin.

Jag har varit med länge i politiken. Ibland får man stöd för sin egen uppfattning, ibland får man det inte. Det finns inte i min föreställningsvärld att utmåla ett beslut som jag ogillar som odemokratiskt!

Gör man det så befinner man sig verkligen i demokratins tassemarker!

Idag har vi fått en dragning av det preliminära bokslutet för 2013. Det landade på +56.7 miljoner. Vi har under 2013 gjort investeringar för 342 miljoner, detta utan att låna en krona.

Den enda långfristiga skuld som ökat är en post på 33 miljoner som härrör sig till att vi tog över familjebadets lån när vi tog över fastigheten.

Under min tid som kommunalråd har kommunen byggt upp ett ackumulerat resultat på 257 miljoner.