Ja, jag står till förfogande

Att vara kommunstyrelsens ordförande i Kalmar är ett av de roligaste uppdrag man kan ha. Samtidigt är det på många sätt ganska tufft. I april så har jag haft mitt uppdrag i åtta år. Det har på det hela taget varit fantastiska år där jag verkligen känner att Kalmar gått framåt.

Inför varje mandatperiod så har jag funderat över framtiden. Vill jag? Orkar jag? Är det kul? Får jag ihop det med ett normalt liv? Så har jag gjort även denna gång.

Under julhelgen landade jag och bestämde mig.

Under dagen har jag träffat valberedningens ordförande Birgitta Elfström. På frågan om jag står till förfogande för ytterligare en mandatperiod så var mitt svar JA.

Jag kandiderar för att jag tycker det skulle vara fantastiskt spännande att få leda Kalmar ytterligare en period. Det är så mycket som är på gång och som nu kommer landa.

Här är ett axplock:

  • Vi har framgångsrikt startat arbetet med att göra Kalmar till en av Sveriges bästa skolkommuner.
  • Vi har satsat stora resurser på att öka vår planberedskap för att därigenom kraftigt kunna öka bostadsproduktionen. Just nu byggs omkring 400 bostäder i Kalmar. Väldigt mycket mer är på gång.
  • Vi har etablerat Kalmar som en attraktiv evenemangs- och sommarstad. Bilden av Kalmar är idag helt annorlunda jämfört med för några år sedan. Nu gäller det att ta nästa steg och bredda säsongen än mer.
  • Vi håller på att landa en detaljplan för Linnéuniversitetet i Sveriges minsta universitetsstad. Det är en gigantisk investering som nu ska genomföras.
  • Vi har tagit beslut om Kulturcentrum som ska påbörjas under nästa period.
  • Vi har stenhårt drivit frågan om en förstorad arbetsmarknadsregion med både Växjö och Kalmar. Det är en nyckelfråga för Kalmar som idag hämmas av att vi ”bara” är cirka 100 000 i arbetsmarknadsregionen.
  • Vi ligger i framkant när det gäller miljöarbetet. Det handlar om att från energieffektivisering till fossilbränslefri region. Min största oro finns för Kalmarsund. Vi måste göra mer för att säkra att Kalmarsund är en plats för både bad och fiske även i framtiden.
  • Vi har i flera år haft lägst arbetslöshet av våra jämförelsekommuner. Bredden på vårt näringsliv gör oss mindre sårbara. Kommunen har också bedrivit en väldigt aktiv arbetsmarknadspolitik. Det ska vi fortsätta med!
  • Vi har under mina år satsat stenhårt på att hela kommunen ska leva. Det visar vi genom att investera och satsa i hela kommunen. Det här är ett arbete som måste bedrivas varje dag. Den landsbygdsutvecklare som idag finansieras genom ett projekt med Tillväxtverket måste permanentas framåt.
  • Vi har en god samverkan med våra grannkommuner och Växjö & Oskarshamn. Detta måste intensifieras. För besökare eller kommuninvånare betyder kommungränsen ingenting. Jag skulle gärna se en större gemensam kommun runt Kalmarsund.

Det här är några exempel på frågor som gör att jag brinner för att kandidera ytterligare en mandatperiod.

Kalmar har blivit en mycket mer attraktiv kommun de senaste åren.

Med allt det som nu ligger i röret så är det min bestämda uppfattning att Kalmar har alla förutsättningar att ta ytterligare kliv Framåt.