LNU och ny samhällsbyggnadschef

Med bred majoritet ställde sig idag kommunstyrelsen bakom förslaget till exploateringsavtal och detaljplan för Ölandshamnen. Detta med ambitionen att bygga ett samlat universitetet i anslutning till dagens universitet på platsen. Den totala investeringen beräknas till 1.4 miljarder. I det ingår också en parkeringsanläggning med 350 platser. Kommunen tar en tredjedel, högst 33 miljoner, av kostnaden för denna. Detta i utbyte mot att hela anläggningen är öppen för allmänheten. Framförallt helger, somrar och kvällar är behovet av parkeringsplatser väldigt stort i området. Den här lösningen känns därför riktigt bra. Parkeringsläggningen blir ju också något av en buffert mellan universitetet och övriga hamnen.

En förutsättning för hela arbetet med ett samlat universitet i gästhamnen har varit att Kalmar hamn och de företag som finns i hamnen ska kunna fortsätta utvecklas. I det utredningsmaterial, tio olika utredningar, som nu finns och är på över 600 sidor så finns det tydliga garantier för att det är möjligt. Hade det under utredningsarbetet visat sig omöjligt så hade hela projektet stoppats.

Kristdemokraterna röstade emot och ville hellre ha en lokalisering till Norrgård. Det utreddes för några år sedan och avfärdades då.

Folkpartiet och miljöpartiet röstade bara emot, detta utan att ha en uppfattning om var Universitetet i så fall ska placeras. Knappast ansvarsfullt men man hoppas väl att det ska ge någon röst. En sak är dock säker. Hade långbänken med Linnéuniversitetet fortsatt i ytterligare några år så hade vi snart haft en mycket större del av universitetet i Växjö.

Nu får landets minsta universitetsstad istället landets läckraste och mest moderna universitet!

På kommunstyrelsen idag så beslutade vi också att anställa Rebecka Persson som ny chef för samhällsbyggnadskontoret. Hon kommer presenteras på en pressträff i eftermiddag och har bland annat varit biträdande stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg. I den rollen lotsade hon hela H+ projektet i hamn. I botten är hon jurist.

Det känns som en riktig kanonrekrytering!