Infrastruktur och svenska

Sitter på SKL där jag är vice ordförande i beredningen för Tillväxt och regional utveckling. Roland Åkesson från Mönsterås är ordförande och Harald Hjalmarsson från Västervik är ledamot. Man kan nog säga att Kalmar län i just denna beredning är väldigt väl representerat.

Vi har den här gången tagit beslut om att ge Öhrlings i uppdrag att ta fram en rapport som visar hur staten vältrar över kostnader för infrastruktur på kommuner och regioner. Det är åtskilliga miljarder som tvingas fram på detta sätt. Resurser som tas från andra angelägna områden som exempelvis skolan. Äntligen ska vi nu få siffror som svart på vitt visar vilka pengar som vi tvingas slanta upp på statlig infrastruktur.

Jag har också begärt att vi ska agera när det gäller svensk undervisning för personer som inte har fått uppehållstillstånd men som sitter på förläggningar som Kolboda. Här har vi många Syrier, som vi vet kommer få stanna. Det statliga regelverket förhindrar språkundervisning vilket är helt knäppt. Det måste väl vara bättre att sätta in undervisning direkt och därmed möjliggöra en snabbare integration. Nu försöker vi lösa det ändå i Kalmar, trots att det är ett statligt ansvar. Här måste regeringen ändra uppfattning!