Orealistiska besparingar och fördubblade p-avgifter. Kalmars opposition levererar!

Jag måste erkänna att jag sett fram lite emot dagens Kommunstyrelse.

Efter veckor av högt tonläge om allt från bostäder till kommunens ekonomi så skulle vi nu äntligen få se oppositionspartiernas förslag till budget. Just mot bakgrund av det höga tonläget, inte minst på senaste kommunfullmäktige, var vi många som hade höga förväntningar på skarpa och finansierade förslag.

Inte minst måste ju alla lokala reportrar vara väldigt nyfikna. Detta efter att gång efter annan lyssnat på oppositionens ledande företrädare när de högljutt klagat på majoriteten.

Det har inte funnits någon gräns för hur bekymrade man varit över kommunens skulder, överskottsmålet på två procent, att AFA-pengar används, att Stiftelse-pengar används, att kostnadsläget är för högt och så vidare.

Så kom då budgetalternativen från de fem partierna i opposition!!

Jag började direkt leta efter något form av gemensamt papper mellan det som  är kvar av Alliansen i Kalmar, M, Fp och KD. De säger ju själva att de samarbetar så väl. Det fanns inget. Man har, skulle det visa sig, inte ens pratat med varandra. Detta trots att de här är den sista budgeten som läggs före valet.

(Inför förra valet 2010 hade Alliansens fyra partier en gemensam budget).

Okej. Vi får leva med att de inte kunnat enas. Jag bläddrar till sista sidan i de olika förslagen. Där brukar siffersammanställningen finnas. Då upptäcker jag till min förvåning att varken Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna har en enda siffra med i sina budgetförslag. Detta för en budget på över 3 miljarder per år och 1.7 miljarder i investeringar på tre år. Detta måste ju betraktas som ganska sensationellt. Inte en siffra!

Börjar sedan läsa KDs alla förslag och inser varför de inte har med några siffror. Det är sida upp och sida ner med satsningar om allt från minskade grupper i förskolan till att bedriva fritidsgårdar på ”samtliga orter där intresse och behov finns.” Vi pratar om tio-tals miljoner i helt nya utgifter och helt utan finansiering.

Sedan kommer vi till moderaternas budget. Snyggt och välformulerat dokument.

Vid sidan av allmänt vällovliga ambitioner om det mesta så återfinns framförallt ett förslag som ska skänka moderaterna trovärdighet när det gäller den kommunala ekonomin.

Det är ett förslag på genomlysning och ramsänkning på 50 miljoner inom områden som ligger högt i förhållande till standardkostnaderna (barnomsorg, äldreomsorg och socialförvaltningen). Man kan naturligtvis borra i detta men det finns ett bekymmer. Förslaget ska enligt moderaterna ge full effekt från och med första januari 2014. På någon månad ska man nu lysa igenom alla dessa stora verksamheter, ta beslut om nedskärningar och lägga varsel för att nå besparingen 2014. Det är helt orealistiskt!

Samtidigt sänder det naturligtvis en väldigt tydlig signal om att berörda verksamheter kommer få gå igenom kraftiga besparingar om moderaterna lokalt skulle vinna valet nästa år.  

Moderaterna lägger också in en besparing på 2.5 miljon genom att minska kommunalråd och andre vice ordförande poster. Det kan man naturligtvis göra men det är helt omöjligt att genomföra 2014 då folk är valda för en mandatperiod.

Räknar man ihop moderaternas budget och gör en bedömning över realismen i den så är den oerhört svag.

Folkpartiet vill sänka skatten med 10 öre. Det finansierar man bland annat genom att skära ner anslaget mycket kraftigt till Destination Kalmar. Man tycker näringslivet ska ta över bolaget till hälften från 1 januari 2014. För att bibehålla dagens nivå på på Slottet, Gästhamn, Musik på Larmtorget, Ironman med mera så skulle alltså Kalmars näringsliv fram till årsskiftet slanta upp mer än 6 miljoner i nya pengar. Det förstår ju alla att det är helt orealistiskt. Motsatt ambition har moderaterna (de som samarbetar så väl med fp och kd..), de vill satsa nån miljon merDestination Kalmar.

Folkpartiet vill också, för att finansiera sin skattesänkning, skära ner tre miljoner till Samhällsbyggnadskontoret. Samtidigt vill man öka byggandet. Det är nog bara Folkpartiet som kan få ihop den ekvationen.

Miljöpartiet klämde fram ett papper med smärre satsningar som till sin helhet ska finansieras med fördubblade p-avgifter. Är nog knappast vad Kvarnholmen behöver just nu.

När det gäller hela majoritetens investeringsbudget på 1.7 miljarder då? Den som faktiskt kommer innebära ökad upplåning så fanns inga förslag till ändringar. Det innebär att varken m eller fp, med trovärdgheten i behåll, kan ha några synpunkter på kommunens låneskuld. Vi får väl se hur många dagar det dröjer innan man är igång med kritiken igen. Att man därmed kritiserar sig själva tycks man inte inse.

Sammanfattningsvis:

1. Kalmar har aldrig tidigare haft en så splittrad opposition. Mellan KD och M är skiljelinjen till och med större än mellan majoriteten och FP. Om man överhuvudtaget inte pratar med varandra i opposition. Hur ska man då kunna regera Kalmar? Ett sådant styre lär dessutom kräva stöd från både SD och MP…

2. Inga invändningar mot investeringsbudgeten, AFA-pengar, användning av Stiftelse-pengar eller det faktum att överskottsmålet inte nås 2014. Retoriken de senaste veckorna har därmed fallit ihop som en suffle. Jag hade aldrig själv vågat köra det tonläget utan att själv ha något att komma med.

3.   Majoriteten fungerar väl. Vi har lagt en offensiv budget, vi fortsätter föra Kalmar framåt och vi har ett utomordentligt samarbete. Ett samarbete som dessutom lär få många fler efterföljare efter nästa val.

Idag var en bra dag!