Offensiv budget för Kalmar!

Nu är då budgeten i sin helhet presenterad. Känns skönt!

Vi lägger, trots det tuffa utgångsläget för kommunsektorn, en budget som ger ett överskott 67 miljoner. Det kunde naturligtvis varit bättre men utifrån det konjunkturläge vi befinner oss i så känns det faktiskt okej. I Växjö budgeterar man med ett underskott, i Kristianstad lägger man stora besparingar och skattehöjning. I Karlskrona är budgeten också väldigt ansträngd. Där budgeterar man att kostnaderna för försörjningsstöd ska sjunka dramatiskt. Det är ingen annan kommun som vågar tro på det.

Vi genomför väldigt stora investeringar. Totalt 1.7 miljarder under de kommande åren. Dessa är naturligtvis fullt ut finansierade i resultaträkningen. I huvudsak är det nya förskoleavdelningar och klassrum som byggs. Det handlar om Lindsdal, Hagby, Halltorp, Lindö och ny särskola på Falkenbergsskolan. Detta för att nämna de stora objekten inom skolans värld.

Från 2010 till 2016 kommer vi ha byggt 60 nya förskoleavdelningar. Om trycket skulle minska i framtiden så är de möjliga att konvertera om till skollokaler. Under samma period är det 33 nya klassrum.

Att satsa på skolan ger en oerhört viktig signal om framtiden. Lägg därtill målet om att bli en av Sveriges bästa skolkommuner, vilket ligger inom räckhåll.

Inom äldreomsorgen byggs särskilt boende på Varvsholmen och i Berga centrum. Ljungmansgården i Norrliden byggs ut. Norrlidshemmet och Smedängen byggs om.

Vi tillför socialnämnden kraftigt ökade resurser för att klara trycket inom handikapp-omsorgen, missbruksvården och familjehemsplaceringar.  

Vi fortsätter satsa på ökad planberedskap för att möta bostadsbristen. Kalmar ska växa minst 1 procent i befolkning och för det behöver det planläggas för minst 300 bostäder. Förra året nådde vi målet om befolkningsökning, det kommer vi inte riktigt att göra i år även om vi ökar ganska hyggligt.

Vi gör satsningar på infrastrukturen och på att ta fram nya bostadsområden. Liksom fler parkeringar i centrala Kalmar, både p-hus och ytterligare parkering. Vi avsätter ytterligare resurser på vägunderhåll och på cykelvägar.

Vi lägger in mål på miljöområdet. Bland annat en ny musselodling i Kalmarsund.

Samtidigt som vi radikalt minskar antalet mål och uppdrag i budgeten så ställer vi tydliga krav på kommunens verksamhet att ständigt arbeta med kvalité och förbättra sig. Detta mäts genom öppna jämförelser mellan landets kommuner.

En sammanfattning av budgeten hittar ni här:

http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Nyheter/budget_2014_POL1.pdf

Nu har oppositionens partier cirka 14 dagar på sig att komma med sina budgetförslag. Förra gången det var val så la den dåvarande alliansen ett gemensamt budgetförslag. Det lär det inte bli den här gången. Både Per Olof Jonsson (m) och Inger Hilmansson (fp) har sagt att så inte blir fallet.

Det hade ju annars varit intressant att samlat få veta vad de tre borgerliga partierna kan enas om.

I gårdagens fullmäktigedebatt om delårsbokslutet var tonläget högt. Kommunens ekonomi var kass och det krävdes åtgärdsplaner och besked både hit och dit. Detta i ett läge där majoriteten dagen efter skulle presentera sin budget och har ett delårsbokslutet som visar en prognos på +38 miljoner. Barometerns ledarsida (m) hejar på genom en artikel idag. Det är snart val och då måste man naturligtvis hjälpa till lite…

Mot bakgrund av tonläget borde kommunens invånare nu äntligen få konkreta och genomarbetade förslag från oppositionen. Förslag som innebär att vi varje år (oavsett konjunktur) når överskottsmålet på två procent, det handlar om 180-190 miljoner kronor.

Vi kommer nu naturligtvis också få besked om hur en skattesänkning ska finansieras. Ytterligare några tiotals miljoner ska då finansieras (trenden även i borgerligt styrda kommuner är snarare skattehöjning).

Samtidigt ska vi få besked om satsningar och kvalitetshöjningar inom den kommunala verksamheten. Det är nämligen det man utlovar så fort man debatterat klart ekonomin.

Jag ser verkligen fram emot att få läsa förslagen som naturligtvis är just konkreta och genomarbetade!

Efter analys av desamma så har vi sedan debatten i slutet av november. Hoppas många invånare kommer till Brofästet denna dag!