Kvarnholmen Framåt!

Några veckor in i höstterminen kommer klassikern med feber och ont i halsen. Det drabbade mig under gårdagen och det hänger i än. Är därför hemma idag. Har trots det lite svårt att slita mig.

Idag har kompisarna i den politiska majoriteten haft pressträff om hur vi ska stärka Kvarnholmen. Detta naturligtvis tillsammans med handel, fastighetsägare med flera.

Uppdraget är inklistrat nedan. Särskilt roligt att Anita Wollin med sin erfarenhet går in som Centerns representant.

————————————-

Den politiska majoriteten i Kalmar kommun är överens om vikten av levande och dynamisk stadskärna. Det har också varit utgångspunkten när det gäller de beslut som rör Kvarnholmen som är fattade de senaste åren. Vi har nu skapat förutsättningar för ökad förtätning med nya bostäder och verksamheter. Att få in fler människor som dagligen bor eller verkar på Kvarnholmen är en viktig pusselbit för fortsatt utveckling. Det är också viktigt med fungerande kommunikationer av olika slag. Det ska bli mer effektivt att ta sig in till Kvarnholmen med både kollektivtrafik och cykel. Med tanke på att många tillresande också är bilburna ska bra förutsättningar finnas för att ta sig in till Kvarnholmen och ett tillgodosett behov av parkeringar.

Samtidigt lever Kalmars stadskärna, som många andras, i en hårt konkurrensutsatt omvärld. Ökad e-handel, fler externa köpcentrum och turisters krav på fler upplevelser inom bl.a. kultur- och matupplevelser ställer helt nya krav på hur vi kan möta detta. Grunden i detta handlar om att vi måste samverka mellan kommun och alla aktörer som finns på Kvarnholmen. Kvarnholmen mot framtiden formar vi tillsammans.

Kommunen har tillsammans med olika aktörer i stadskärnan utvecklat Kalmar som sommarstad på ett fantastiskt sätt. Inte minst talar sommarens alla aktiviteter sitt tydliga språk. Handlare och restaurang näring vittnar om en fantastisk sommar. Evenemangen har avlöst varandra och har alla på sitt sätt bidragit till en levande stadskärna som sjuder av liv och aktiviteter. Jämfört med bara för 20 år sedan är detta en otrolig utveckling som Kalmar har genomgått från sovstad till blomstrande sommarstad!

Med allt det positiva som utgångspunkt utses nu en arbetsgrupp inom den politiska majoriteten i Kalmar kommun. Uppgiften är att ta fram åtgärder för Kvarnholmen mot framtiden. Gruppens arbete ska ske i samverkan med handel och fastighetsägare. Arbetet ska pågå under hösten 2013.

Gruppen ges i uppdrag att arbeta med följande punkter:

–          att ge konkreta förslag på hur vi kan utveckla Kvarnholmen centrumkärna med plats för kultur, upplevelser, möten och aktiviteter och som handels- och besöksmål.

–          att utveckla former för samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare och kommun.

–          att se över befintligt parkeringssystem för att i balans med alla trafikslag få bäst optimering av cykel och bilparkering i stadskärnan.

–          att med målsättning att bli årets stadskärna under nästa mandatperiod ge förslag på åtgärder för att detta ska vara möjligt.

 

Arbetsgruppen består av:

Mattias Adolfson, Socialdemokraterna, sammankallande

Dzenita Abaza, Socialdemokraterna

Anita Wollin, Centerpartiet

Lars Holmberg, Vänsterpartiet

———————————

Jag är aktiv i politiken för att få saker och ting gjorda. Mot den bakgrunden berättar jag gärna om de egna förslagen och ideerna. Inte minst på denna blogg. Jag går inte igång på politiskt tjafs där man ska sitta som ett barn i sandlåda och gapa på sina motståndare. Det ger sällan något.

Alla kan naturligtvis inte ha samma syn på politiken. Det får jag respektera. En person som definitivt inte har det är Folkpartiets Inger Hilmansson. Jag brukar inte lägga min energi på hennes ständiga attacker men igår så läste jag hennes blogg. Där skriver hon bland annat att vi socialdemokrater utlovat en ny simhall under mandatperioden. Jag är ganska hyggligt insatt i vad vi hade för vallöften under denna period och där finns inte en ny simhall med.

I dagens Barometern påstår hon att vi under denna mandatperiod höjt skatten. Inte heller det är sant.

___________________

I dagens Barometern görs också en summering av vallöften som S ställt ut. Vi kommer ha en väldigt hög andel uppfyllda vallöften. På en punkt i sammanställningen får vi rött av Barometern. Det gäller P-hus i centrala Kalmar. Där pågår just nu arbetet med detaljplan. Om den inte överklagas så har vi en byggstart under våren. Då blir också denna fråga avbockad.