Mixad blandning

Idag har det nästan uteslutande varit fokus på miljöfrågor. Under förmiddagen träffades styrgruppen för Kalmarsundskommissionen under ledning av förre miljöministern Olof Johansson. Han har suttit på detta uppdrag nästan lika länge som jag.

När jag tillträdde så upplevde jag att Kalmar var väldigt bra på att prata om miljöfrågor. Däremot var det klent med ”verkstaden”. Då tog jag intitiativ till att bilda Kalmarsundskommissionen och frågade Olof Johansson om han ville leda den. På det sättet gavs arbetet auktoritet och han fick en möjlighet att göra lite av en värnplikt för hembygden efter många år i Stockholm. Han är ju född och uppvuxen här i vår kommun och var som ung lovande fotbollsspelare i Kalmar AIK.

Uppdraget till den då nybildade kommissionen var att få igång konkreta åtgärder. Det behövdes inte mer rapporter om att tillståndet i Östersjön var för jäkligt.

Sedan dess har vi fått igång cirka 15 ideella grupper utmed vår kust som alla arbetar med att förbättra sin kustmiljö. Kommunen har köpt in en pool av maskiner för att understödja arbetet. Vi har också haft musselodlingar och anlagt våtmarker och kvävefällor. Nu är tre ytterligare våtmarker på gång i Gräsgärde, Vassmolösa och Stävlö.

Idag diskuterade vi hur vi ska gå vidare för att säkerställa konkreta åtgärder och därmed se till att Kalmarsund och Östersjön är badbart och möjligt att fiska i även i framtiden.

Några korta:

* Tyvärr fick centern pisk av moderaterna när det gäller stödet till landsbygden. Detr blev inga 500 miljoner för att kompensera landsbygden. Det blev heller ingen slopning av andra sjuklöne veckan för företag. På twitter spekuleras det om Anders Borg vill putta ur centern ur riksdagen. I sak beklagar jag att centern fått stryk i dessa frågor.

* Tidningen Market rapporterar om kraftig ökning av E-handeln. Bra att vi besträmt oss för att bli Sveriges bästa E handelsstad.

www.market.se

* Det är inte över allt det gnisslas när universitet byggs ut. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/orebro_universitet/pressrelease/view/foersta-spadtaget-vid-oerebro-universitet-900722

* Nu är sommarens Kalmarbilder utsedda. Väldigt fina!

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/destinationkalmar/pressrelease/view/sommarens-kalmarbild-aer-utsedd-901767