Kommunstyrelse i september

Imorse körde vi första Kommunstyrelsen efter sommaren. Totalt 32 ärenden hanterades fram till lunch. God stämning som vanligt, även om det naturligtvis finns olika uppfattningar i olika sakfrågor. Det fanns det också denna gång och sällan har väl splittringen inom borgerligheten varit större än idag. Var det inte olika uppfattningar mellan de tre oppositionspartierna så var det olika uppfattningar mellan personer inom något av partierna.

Bara ett exempel, bland många. Den motion om att använda ”spioner” bland vikarier inom äldreomsorgen som skrevs av Magnus Isaksson (m) i somras var nu uppe för behandling. Gruppledaren Per Olof Jonsson (m) yrkar avslag på partivännens motion. Då begär hans partivän Kajsa Hedin ordet och yrkar bifall. Kommentar överflödig.

Till följd av krisen i Syrien har vi fått en förfrågan om att utöka antalet platser för flyktingar från 175 per år till 210. En ökning med 35 personer. Det sa Kommunstyrelsen ja till. Kristdemokraten Christoffer Dywik och moderaten Kajsa Hedin ville ha återremiss av hela ärendet. Det fick man inte stöd för.

Vi är i en situation just nu där slussarna i framförallt Malmö och Sigtuna är överfulla. Landets övriga kommuner måste ta sitt ansvar och hjälpa till. 35 ytterligare platser hanterar vi enligt Invandrarservice inom befintlig organisation.

Idag kom också beskedet att Syrier som är i Sverige får permanenta uppehålstillstånd. Jag tycker att vi på ett offensivt sätt ska möta de människor som nu kommer till Kalmar. Vi ska helt enkelt vara bra på att ta emot dessa människor. Sannolikheten för att de då stannar kvar, rotar sig och kommer in i studier eller jobb är är då mycket högre.

Jag är fullt och fast övertygad om att vi i Kalmar har bättre förutsättningar för en lyckad integration än om man hamnar i en förort till någon av våra storstäder.

Under eftermiddagen har vi suttit med Trafikverkets ledning för södra Sverige. Vi möts regelbundet. Det är bra diskussioner som faktiskt leder framåt. Idag var det fokus på E22 förbi Rinkabyholm, kollektivtrafik, mötesspår i Trekanten, cykelfrågor och pendeltågsstopp i Smedby.

Nu till Sporthallen och hämta dotter som spelar handboll.

Trevlig kväll!