Ny VD, företagsbesök och KI

Morgonen inleddes med kommunbolagets styrelse. På agendan fanns bara en punkt. Det var anställning av ny VD i Kalmar hamn. Vi var helt eniga i beslutet att anställa Mats Gustavsson. Mats är idag verksam inom Stena Recycling och har en bred erfarenhet och kunskap från brancher och ledarskap som väl stämmer överens med vår kravprofil. Dessutom är han lokalt förankrad i regionen.

Carl Johan Nordheim som till hösten lämnar som VD har under många år, över 30,  varit väldigt framgångsrik utvecklat hamnen med goda resultat.

Efter detta möte var det dags för företagsbesök, något som vi kör varje onsdag. Denna gång hälsade vi på hos BDO och träffade Torbjörn Lundh och Peter Eliasson. Dessa företagsbesök ger väldigt mycket. Framförallt så får man en känsla av både konjunktur och stämningsläge i regionen.

Idag presenterade Konjunkturinstitutet en rapport över läget i ekonomin. Jag tillhör den begränsade skara av människor som tycker denna typ av rapporter är riktigt intressanta.

Deras egna sammanfattning lyder så här:

” Ökat förtroende hos hushåll och företag tyder på en vändning i konjunkturen mot slutet av året. Det ser också något ljusare ut på arbetsmarknaden där arbetslösheten börjar minska. Samtidigt stimuleras ekonomin genom skattesänkningar och låg ränta. Framöver väntar dock finanspolitiska åtstramningar om överskottsmålet ska uppnås. ”

Hela rapporten kan ni läsa på www.konj.se

På twitter har snappat upp följande med anledning av rapporten:

Ulf Kristoffersson, TV4: ”Fick nej på förfrågan om intervju med finansminister Anders Borg. Han tänker inte kommentera den stenhårda kritiken från KI idag.”

Ulf Kristoffersson igen. ”KI sågar finansminister Anders Borgs tal om att det finns ett reformutrymme på 25 miljarder. ”Märkligt språkbruk”.

Elisabeth Marmorstein, Expressen: ”Annie Lööf krävde slopad andra sjuklönevecka till en kostnad av två miljarder. Nu blir det en översyn istället.”  

Ha en bra onsdag. Nu väntar några möten och telefonkonferenser innan hemfärd till Bjursnäs och vackra Södermöre. Gäller nog att njuta av sensommarkvällarna nu. Snart kommer väl hösten.