Bättre och bättre infrastruktur!

Idag har jag varit värd för ett möte kring hur vi ska utveckla stråket Linköping – Kalmar, den så kallade Stångådalsbanan. Med på mötet var kommunalråden utmed sträckan och Trafikverket.  

Vi behöver utveckla vår infrastruktur åt alla våra grannlän, även mot Östergötland och norra Kalmar län. Sedan tidigare lägger vi väldigt mycket kraft och energi på att knyta ihop Kalmar och Växjö med pendeltåg och fler mötesstationer.

Det är väl som att svära i kyrkan men jag tycker att det går rejält framåt när det gäller infrastrukturen.

I Svenskt Näringslivs enkät med företagare i Kalmar hamnade vi i Sverige-botten när det gäller infrastruktur. Vi hade exempelvis sämre tillgänglighet än kommuner som Hemavan i Västerbottens inland.  Den bilden är felaktig!

När jag började som kommunalråd för sju år sedan så möttes man av halvnjugga leenden när man till exempel pratade pendeltåg mot Växjö. Nu är det på gång. Två mötesstationer, Örsjö och Åryd är byggda. Trekanten är nu på gång och mötesstationen i Skruv finns med i Trafikverkets plan för de kommande åren. Landstinget har redan köpt in och håller nu på att renovera upp pendeltåg.

Idag berättar Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson om arbetet med plattform för pendeltåg i Smedby. Ett verkligt lyft!

E22 rustas nu upp. I Skåne är arbetet igång men även i vårt län har det skett insatser, framförallt i norra länet där det varit riktigt smalt på sina ställen. Om något år drar byggnationen av förbifart Rinkabyholm igång. Även vägen mot Växjö har blivit mycket bättre liksom vägen mot Vimmerby.

På flygsidan har det väl aldrig sett bättre ut. Vi har dubbelt så många avgångar till Stockholm som för några år sedan, vi har charter och vi har direktflyg till Barcelona. Snart också till Berlin.

Allt kan naturligtvis bli mycket bättre men det som för några år sedan uppfattades som visionärt flum är idag verklighet. Det ska man ändå glädjas åt.

När de fyra mötesstationerna är mellan Kalmar och Växjö är byggda är det dags för nästa vision, nämligen dubbelspår på hela sträckan. Även det kommer under en period betraktas som enbart en vision. Sedan sätter det sig och arbetet börjar så sakta. Skam den som ger sig.

I helgen ska jag till vackra Tjusts skärgård. Har inte varit där på ett tag så det ska bli härligt. Blir nog både metspö och bad från klippor.