Kalmar bäst på E handel!

Några interna möten av olika slag denna förmiddag. Lunchen och eftermiddagen blir tillsammans med kommundirektören Kenneth Condrup. Vi ska ha en sittning på Öland med regionförbundets ledning. Efter det blir det över bron mot Oskarshamn där socialdemokraternas distriktsstyrelse sammanträder. På agendan finns bland annat nästa års val. Känns onekligen långt borta. Tycker inte det var så länge sedan vi hade val senast.

Jag är ledamot i Kalmar Science parks styrelse. Det är ett bolag som verkligen är på gång. VDn Louise Östlund och hennes medarbetare gör ett kanonjobb. Vi beslutade också under förra året att fördubbla basfinansieringen av verksamheten från tre till sex miljoner. Det är, tror jag, oerhört välinvesterade pengar. Kan vi genom denna verksamhet stimulera kunskapsintensiva företag att stanna kvar och växa i Kalmar så kommer dessa pengar att betala sig mångdubbelt. Det räcker med att se på andra universitetsstäder för att förstå vikten av dessa miljöer. Självklart byggs inte allt över en natt men över tid är detta en nyckel för Kalmar.

Om några veckor kommer bolaget att arrangera E-handelsdagen i Kalmar. Här ligger vi verkligen i framkant. Ambitionen är att blir Sveriges främsta e-handelsplats. Vi ser redan nu hur det växer. Företag i Kalmar som flyttar in i nya större lokaler ena året är trångbodda redan året efter.

Min bild är att det inom e-handeln kommer vara ett ”chicken race” de kommande åren. Fler och fler områden mutas in, dessa företag sätter sig. Blir bättre och bättre. Det kan vara så att både länder och produkter blir ”konsoliderade” mycket snabbare än inom detaljhandeln där man alltid måste finnas nära kunderna. Framtiden får visa om jag har rätt. Har jag rätt så har vi en väldig potential i Kalmar med alla våra företag.

E-handelsdagen arrangeras på Brofästet den 24e september. Programmet är späckat och håller verkligen hög kvalite.

VDn på Sydsvenska Handelskammaren Stephan Muchler håller ihop dagen. Bland talarna finns Jano Vanhatapio som grundat Nelly.com De har växt från 63 till 630 miljoner i omsättning på tre år.

En annan som deltar är Kalmarsonen Lars Johan Jarnheimer, Patrik Muller på Dibs, de fyra lokala företagen textilgallerian.se, easyfy, Mediaanalys och Define. Detta bara för att nämna några.