Kultur, upphandlingar & flyktingar

Här kommer ett citat ur en rapport som Fastighetsägarna tagit fram för att belysa kulturens betydelse för tillväxten i en stad. Den finns med i en ranking av landets större städer. I den hamnar Kalmar på sjunde plats vilket inte är dåligt.

Citatet nedan och rapporten i sin helhet visar på behovet av ett samlat Kulturcentrum i Kalmar. Vi fick idag en information om detta på arbetsutskottet. 

” Ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år har lyfts fram som en av de absolut viktigaste konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig. Med större kulturutbud och fler skapande individer i befolkningen så ökar en stads möjlighet att växa och locka till sig

intressanta människor och högt i tak för oliktänkande och olika livsstilar. Kulturen öppnar dörren för dessa människor. Det är precis det de vill se i en stad. 

kreativa och kunskapsintensiva människor och i deras spår investeringar och nya företag. Kultur har därför blivit hårdvaluta i städernas kamp om de skarpaste hjärnorna. Kulturen kan också fungera som mark-nadsförare. Närvaron av kulturella aktiviteter skapar rörelse och liv i staden. Samtidigt fungerar den som en ”kanariefågel” som visar på öppenheten och toleransen på platsen och säger oss någonting om stadens karaktär och om vilka som bor där. En kreativ ung människa som idag ska välja stad att flytta till vill ha en spännande plats med intressanta människor och högt i tak för oliktänkande och olika livsstilar. Kulturen öppnar dörren för dessa människor. Det är precis det de vill se i en stad.”

Rapporten i sin helhet finns här:

http://www.fastighetsagarna.se/gfr/aktuellt-opinion/rapporter/specialrapporter/stadens-kultur-och-tillvaxt

Idag tog vi också beslut om att ge våra upphandlare i uppdrag att teckna avtal med Martin Servera när det gäller grossist för bland annat köttbullar, kaffe, pannkakor och pasta mm. Det är inga små mängder som köps in av kommunerna i södra Kalmar län. Vad sägs exempelvis om 27 ton köttbullar på tre år..

Vi ställer hårda krav i våra upphandlingar. Exempelvis så vill vi att all köttråvara som köps in till exempelvis köttbullar ska ha producerats i enlighet med Svenska djurskyddsregler eller motsvarande. Det garanteras i denna upphandling. Skulle det visa sig att man inte lever upp till detta så är jag den första att bryta avtalet.

Vi har under åren delat upp våra upphandlingar vilket innebär att vi exempelvis köper ägg och potatis från Algutsrum. Allt vårt fläsk och nötkött från Charkett som i sin tur tar det det från KLS. Frukt och grönt kommer från Nilsson/Lindblom. 

Vi ska som kommuner göra allt för att säkerställa kvalite och samtidigt minimera transporterna. Självklart måste vi sedan också följa Lagen om offentlig upphandling. Jag tycker faktiskt vi har lyckats bra de senaste åren!

På arbetutskottet idag tog vi också beslut om att föreslå kommunfullmäktige att öka på vårt avtal med Migrationsverket när det gäller flyktingar, från 175 till 210. Detta som en följd av oroligheterna i Syrien.

Tittar man på de senaste tre åren så ligger Kalmar i mitten av jämförelsekommunerna med totalt 393 personer. Under samma period har Växjö tagit emot 659, Halmstad 118, Karlskrona 319 och Kristianstad 786.