Attraktion, nota och jobb

Vi hade en helt fantastisk Stadsfest. Efter rivningar av scener under söndagen så blickar jag nu ut från Stadshusets fönster och ser massor av människor som, många gånger helt ideellt, kämpar och sliter med att förbereda för Ironman. Jag blir riktigt glad över allt som sker. Från att ha varit en stad och kommun där sommaren var en död period så är vi nu en av landets mest attraktiva sommarstäder.

Detta skapar sysselsättning, förra året ökade antalet årsarbetare inom besöksnäringen med 150 personer. Det skapar stolthet och attraktion för en stad. Självklart bidrar det till att vi ökar antalet invånare. Kommer det fler invånare och vi uppfattas som attraktiva så byggs det mer och det skapar i sin tur sysselsättning som genererar intäkter. Det är denna positiva spiral som är så viktig att skapa, särskilt i tider när konjunkturen är som den är.

Sedan ska man lägga minst lika stort värde i hur en stad eller kommun uppfattas av invånare och besökare. Den faktorn tror jag kommer betyda alltmer framåt. Arbetsmarknaden kommer bli än rörligare och ungdomar som idag växer upp har helt andra preferenser på vad livskvalité är.

Östran skriver idag om kostnader för Stadsfesten. Rubriken på löpsedeln är ”Dyr nota för Stadsfesten”.

Jag har inget emot att man redovisar alla kostnader för stadsfesten. Tvärtom! Vi har i Destination Kalmars styrelse sagt att vi ska vara totalt öppna när det gäller artister o dylikt. Detta för att alla ska inse vilket arrangemang en Stadsfest ändå är.

När man nu skriver i tidningen att notan för skattebetalarna blev 1 453 000 blir det dock fel på en bit över miljonen. Kalmar kommun lägger 400 000 på Stadsfesten, detta av en total budget på 2.3 miljoner. Jag tycker det är en fult rimlig basfinansiering från kommunen.

Igår kom statistiken över arbetslösheten i juli. Det är sommar och Kalmar har en god arbetsmarknad under juli men det har också andra jämförelsekommuner som till exempel Halmstad. Även om den totala arbetslösheten är på tok för hög så är det gott att vi även denna månad ligger lägst bland jämförelsekommunerna.

Arbetslöshet samtliga, juli:

Riket: 8.4

Kalmar: 8.1

Växjö: 9.8

Karlskrona: 10.6

Halmstad: 8.7

Kristianstad: 11.3

Ungdomar 18-24 år, juli:

Riket: 16.8

Kalmar: 16

Växjö: 17.5

Karlskrona: 25.1

Halmstad: 17.6

Kristianstad: 23.7

Nu ska man vara ärlig och säga att väldigt många studenter slutade skolan i juni och kanske också har valt att inte söka jobb under sommaren. Dessa är också med i statistiken men det gäller ju alla kommunerna.