Tokigt beslut!

I förra veckan kom beskedet att grisbonden Mats Olsson utanför Ljungbyholm får nej på sin ansökan om att bygga ut grisproduktionen.

Miljödomstolen i Växjö har kommit fram till att utsläppen blir för höga. Jag är ingen expert på området, däremot har jag förstått att det nuvarande tillståndet ger möjlighet till större utsläpp än det nya.

Slutsatsen av denna dom blir därför:

En mindre produktion av grisar med högre utsläpp är bättre än högre produktion av grisar med mindre utsläpp.

Jag tar mig för pannan. Jag hoppas verkligen att Mats Olsson överklagar detta beslut.

Vi behöver öka livsmedelsproduktionen i det här landet, mindre än hälften av vårt livsmedel är idag Svenskt. Vad har vi vunnit om vi fortsätter hindra utbyggnaden av produktion här i Sverige, tillåta högre utsläpp och samtidigt öka importen?

Ingen kan vara omedveten om att vi i Sverige har helt andra krav på djurskydd än i andra länder.