Kommunstyrelse & SCB

Så är då sista kommunstyrelsen före sommaren genomförd. Nästan 40 ärenden, däribland Kalmars nya översiktsplan, hanterades. Vi var nog många som trott att detta möte skulle ta långt in på eftermiddagen men vi var klara en bit före tolv.

Jag noterade att Jonas Löhnn inte ens fick stöd från sina partikamrater när kommunstyrelsen behandlade hans motion om att hänvisa Linnéuniversitetet till lokaler där de redan finns.

Det var väl dessutom en motion som han lämnade in efter det att han ånyo blev lokal partiordförande.

Det normala, i andra partier, brukar ju vara att när partiets ordförande står bakom ett förslag så gör också partiet det. Det brukar liksom åligga ordförandeskapet att samla partiet och mejsla fram en linje som alla kan stå bakom.  

Folkpartiets Inger Hilmansson har på sin blogg och i protokollsanteckningar varit starkt kritisk till att majoriteten vill göra en satsning på underhåll av vägar. I kommunstyrelsen stödde hon nu plötsligt förslaget.

I förra veckan var jag på Stufvenäs och lyssnade på Lars Idermark som är ny koncernchef på Södra. Han är bördig från Högsby kommun och har varit VD för en AP fond, Koncernchef på Posten, ordförande i Swedbank med mera. Riktigt roligt att Södra lyckats rekrytera en så kompetent koncernchef. Han förutspådde stora investeringar under de närmaste åren vilket naturligtvis glädjer. Södra är viktiga för vår region.

Idag kom också SCBs stora partisympatiundersökning. Oppositionen får egen majoritet i så väl riket som i Kalmar län. Moderaterna tappar rejält. Skulle SCBs mätning bli valresultat och vi skulle ha samma röstsplittring som i förra valet så skulle S i Kalmar nå 56.5 procent.

I Barometern är en insändarskribent kritisk till att nya E22 får en sträckning aningen närmare samhället. Det tar för mycket jordbruksmark i anspråk enligt skribenten. Verkligheten är precis tvärtom.

Den lite mer östliga riktningen har valts för att den lite mer västliga skulle ta väsentligt mer jordbruksmark. Naturligtvis klarar båda sträckningarna krav på buller, skyddsavstånd med mera.

 I ett sådant läge bör jordbruksmark väga tungt, det är andemeningen i Översiktsplanen och det är också min uppfattning.