Stor satsning för bättre vägar

Idag har vi haft pressträff om en storsatsning på vägunderhåll.

Utdrag ur pressmeddelande från S, C och V.

” De hårda vintrarna har gått hårt åt Kalmars vägar och cykelvägar. För att åtgärda dessa brister gör den politiska majoriteten en engångssatsning på underhåll av dessa.

De tre senaste vintrarna har inneburit stora skador på vägarna i kommunen.  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni kommer därför Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet föreslå en satsning på väg underhåll på totalt elva miljoner kronor. Av dessa fördelas åtta miljoner kronor till allmänna vägar, två miljoner kronor för enskilda vägar och en miljon kronor för cykelvägar.”

Satsningen på de enskilda vägarna växlas dessutom upp av Trafikverket med tre miljoner.

Det innebär att vi landar på totalt 14 miljoner. Allt genomförs i år och det känns väldigt bra. Är alldeles övertygad om att det kommer uppskattas av många Kalmarbor. I hela kommunen.

Jag noterar också att vi tillsammans med Halmstad fortsätter ligga lägst när det gäller arbetslösheten i april månad. Den är dock på tok för hög. Vad väntar regeringen på? Varför inte lägga i en extra växel och få fart på hjulen. Det kan knappast vara lönsamt, vare sig mänskligt eller ekonomiskt, att ligga på dessa arbetslöshetsnivåer.

Jag är stark anhängare till LOs och Konjunkturinstitutets förslag om att göra en storsatsning på omkring 70 miljarder för att få hjulen att komma igång igen.