Ekologisk mat & Utvecklingsdialog

Har precis varit på Stufvenäs och tillsammans med landshövding Stefan Carlsson välkomnat Ekologiska lantbrukare från hela Sverige. De har sin kongress i vackra Södermöre. I samband med detta delade organisationen ut ett pris till Kalmar kommun med anledning av att vi är en av de kommuner som lyckats allra bäst i inköp av ekologisk mat.

Under onsdagskvällen var det Utvecklingsdialog i Hagby/Vassmolösa. På agendan fanns utbyggnad av skola och förskola i området, säkra cykelvägar och diskussioner om ny mack när OK/Q8 lägger ned sin mack i Vassmolösa.

Det pågår ett bra arbete med att ta fram underlag för en utbyggnad av både skola och förskola i Hagby. Jag räknar med att få hela underlaget snart. Det verkar som att antalet barn i området är stabilt högt, långsiktigt är detta också en bygd som kommer att bli än mer attraktiv. Inte minst på grund av kortare restid med nya E22 förbi Rinkabyholm. Jag känner därför ingen större oro över att Kalmar kommun lägger investeringsmedel på utbyggnader i området.

När det gäller mackfrågan så har jag under veckan haft kontakt med en operatör som är intresserade. Ett möte planeras de närmaste veckorna, både i stadshuset och på plats. Med de volymer som redan idags säljs borde det inte vara några bekymmer.

Jag noterar i tidningen att Jonas Löhnn är missförstådd. Han överklagar aldrig något och är inte i konflikt med någon. Är han det så är det motparten i egna partiet eller i andra partier som missförstått allt. Intressant självbild.

Äntligen skiner solen. Kan våren vara på väg?