KS, LNU & Kungen

Har precis avslutat kommunstyrelsens sammanträde för mars månad. Mot bakgrund av att kommunen nu har en ny majoritet så var det också nya människor på den allt större ”majoritetssidan”. En konsekvens av den nya majoriteten var att kommunstyrelsen valde Anders Andersson till ny ordförande i arbetsutskottet.

Det här blir bra, framförallt för Kalmar. Vi får en bred majoritet som gemensamt kommer göra Kalmar mer Attraktivt.

Också oppositionen tycks vara nöjd med att vi har en ny majoritet. Christopher Dywik förklarar i en intervju i tidningen Kristdemokraten att det är positivt för Alliansen att Centern nu lämnar samarbetet. Har man haft ett så dåligt samarbete hittills så är det ju inte svårt att förstå Centerpartiet.

Idag rapporterar media om namninsamlingen för en folkomröstning när det gäller Linnéuniversitets planer. I formell mening hanteras frågan genom att kommunen tar emot alla namn och skickar dem vidare till Länsstyrelsen. Där går man igenom alla namn, frågeställning, tid för insamling med mera, allt i enlighet med lagstiftningen. Därefter kommer Länsstyrelsen med ett besked om villkoren är uppfyllda och det blir då en fråga för kommunfullmäktige.

Jag tycker i likhet med Barometerns förre politiska chefredaktör Ulf Wickbom att denna fråga inte är lämplig för en folkomröstning. Detta av flera skäl:

1. Frågeställningen och konsekvenserna av en folkomröstning måste vara glasklara och kunna formuleras i ett tydligt Ja eller Nej. I detta fall är frågeställningen långtifrån glasklar. Planarbetet kring både Ölandshamnen och Fredriksskans pågår för att pröva områdets lämplighet. När det är klart får kommunfullmäktige utifrån detta ta ställning till frågan.

2. Linnéuniversitetet är en självständig organisation med en styrelse utsedd av regeringen. LNU har tydligt sagt att man inte vill vara på Brofästet. Att i ett sådant läge tvinga en organisation eller ett företag att lokalisera sig till en plats man inte vill vara på för tankarna till totalitära system i Östeuropa.

3. Kalmar är efter den beslutade stängningen av Mittuniversitetet i Härnösand Sveriges minsta Universitetsstad. Övriga landet ligger knappast still. Vi kan naturligtvis fortsätta bråka i Kalmar. Det stärker enbart andra delar av landet.

Nu är det dags att hälsa kungaparet välkomna till Kalmar. Fantastiskt roligt att de inleder sin Eriksgata i Kalmar län!