Rekord 2 sedan1970

2009 ökade Kalmar kommun med 695 personer. Det var den högsta ökningen sedan kommunen bildades 1970.

Idag kom siffrorna för 2012 och de visar att vi har ökat med 616 personer, det är en mycket bra siffra och innebär rekord nummer 2 sedan kommunreformen.

Det här innebär också att vi under de senaste åren höjt medeltalet ganska rejält när det gäller befolkningsökning. Det är viktigt, inte minst för de som funderar på att investera mer i Kalmar.

Roligt är också att Kalmar län som helhet ökar med 458 personer.

Men, man måste fråga sig vad som händer i Karlskrona som tappar 524 invånare. Hela Blekinge minskar med 664 personer. Karlskrona har under överskådlig tid varit större än Kalmar, nu skiljer det bara 20 invånare.

Jag ska nu åka till Oskarshamn och möta kommunledningen i två dagar. Där ska vi diskutera hur vi ska knyta ihop våra arbetsmarknadsregioner och öka samarbetet mellan kommunerna. Det är så vi måste jobba på 2000-talet.

Både besökare och invånare struntar fullständigt i kommungränser.