Gräv där du står!

Sedan jag tillträdde som kommunalråd 2006 så har det blivit företagsbesök varje onsdag morgon.

Idag var det besök på CGI, före detta Logica. Företaget ägs av Kanadensare och är ett av världens äldsta och största IT-bolag. I Kalmar är man ett 30-tal anställda men har ambition att växa rejält de kommande åren. Kul!

Vi har ganska många bolag verksamma inom just IT och telekom i Kalmar. Om man bara räknar i huvudet så är det nära 1 000 anställda men då fördelat på många små- och medelstora företag. Nu handlar det om att säkra kompetensförsörjningen så att dessa företag kan fortsätta växa. Är alldeles övertygad om att IT bara är i sin linda när det gäller antalet sysselsatta.

Vi har väldigt många små och medelstora företag i Kalmar inom olika branscher i Kalmar. Det gör oss mindre sårbara när konjunkturen går upp och ned. Å andra sidan så skapar det inte någon tydlig identitet för våra olika branscher i allmänhetens ögon. Det var liksom lite enklare när man kunde peka på Bombardier med sina 900 anställda och konstatera att här byggs det tåg.

Det är därför det är så viktigt att skapa kluster inom olika områden. Det kan handla om IT, E-handel, Handel, Gröna näringar, hotell eller restauranger. På det sättet kan man i dialog med exempelvis universitetet eller kommunen föra fram gemensamma synpunkter kring service eller kompetensförsörjning. Vi försöker på olika sätt stimulera just framväxten av kluster men här kan göras mycket mer. 

Just klustertänkandet är också en del i OECDs rekomendation till Sydöstra Sverige.

Det ligger mycket i begreppet ”Gräv där du står”.