Köttskatt – ett stolleförslag!

Några axplock:

* Hade under måndagens majoritetsmöte en bra dragning kring vårt arbete med Kustmiljöfrågor. I Kalmar är vi kända för att vara väldigt konkreta i vårt kustmiljöarbete. Sedan vi drog igång Kalmarsundskommissionen under Olof Johanssons ledning så har åtta våtmarker och fosforfällor anlagts. Vi har haft två musselodlingar. Det har byggts broar och vandringleder. Cirka 10 000 arbetstimmar har lagts ideellt av medlemmarna i Kalmarsunds kustmiljö.

Det här arbetet fortsätter nu. Vi har bestämt oss för att barn och barnbarn ska kunna bada och fiska i ett friskt Kalmarsund!

* Vi tog idag en upphandling av grönsaker och frukt. Vi har ställt höga krav på fairtrade av till exempel bananer, det finns också krav etisk produktion. Genom denna upphandling kommer vi att ha 52.4 procent av vårt livsmedel som är krav eller närproducerat. Sedan tidigare har vi till exempel allt nöt- och fläskkött från KLS. Genom att dela in upphandlingar i mindre delar kan man möjliggöra för lokala företag att lämna anbud. Det har varit och kommer att vara en framgångsrik strategi.

* Barometerns mörkblåa ledarsida tycker det är fel att kommunen ställer krav på kollektivavtal vid certifiering eller upphandling. Det har vi gjort i många år och kommer fortsätta göra. Det var också med som ett krav i den motion om valfrihet i hemtjänsten som lämnats av centern och moderaterna. När kommunfullmäktige behandlade motionen så fanns detta med och det är därför redan beslutat.

* Kalmar kommun är en av 200 kommuner som är med i Kommunens kvalitet i korthet. Jag hoppas snart att alla landets kommuner går med. I Kalmar län står bland annat Mönsterås och Borgholm utanför. Den här typen av undersökningar ger en kommun möjlighet att identifiera vilka områden man måste förbättra sig inom. I vårt fall fick vi exempelvis väldigt låga betyg i bemötande för att par år sedan.

Vi har nu arbetat hårt med den frågan i internutbildningar, möten med mera. Genom denna insats har vi nu klättrat och ligger i topp. Jag har alltid varit positiv till undersökningar och rankingar av just detta skäl. Det ger oss en möjlighet att hela tiden bli bättre!

* Jag hörde på EKOT att Jordbruksverket nu föreslår en särskild köttskatt för att minska köttätandet. Jag tar mig för pannan. Hur kan en myndighet som ska främja utvecklingen av Svenskt jordbruk komma med ett sånt stolle-förslag?

 Detta i ett läge när Svensk livsmedelsproduktion sjunker för varje år. Vi borde istället se de Gröna näringarna som en framtidsbransch och göra som i Danmark där regeringen antagit strategier för hur man på ett hållbart sätt ska bli ännu bättre på livsmedelsproduktion. Det skulle skapa både jobb och utveckling på landsbygden.

En särskild köttskatt i Sverige skulle bara få till effekt att billigt kött från länder med dåligt djurskydd skulle bli ännu mer attraktivt för konsumenterna. Sverige tappar ännu mer i livsmedelsproduktion, hagar betas ej och växer igen och vi tappar jobb. Ibland undrar man var det sunda förnuftet tagit vägen i detta land..