Vi kommer aldrig släppa fram SD!

Det finns trots den dystra lågkonjunkturen mycket att glädjas åt.

Vi ligger till exempel fortsatt lägst av våra jämförelsekommuner när det gäller arbetslöshet, såväl generellt som bland ungdomar. Den ligger på tok för högt på 8.6 procent, men att vi stadigt ligger lägst tyder ändå på en viss robusthet i vår näringslivsstruktur.

Arlas mejeri i Kalmar prisas återigen för sin fantastiska ost. Grattis!

Den nya fritidsgården i centrala Kalmar invigdes av nöjda ungdomar igår kväll.

Peter Månsson på Infomaker Scandinavia blev Årets Entreprenör i Sydöstra Sverige. Mycket välförtjänt!

Äntligen har det varit pressträff om den fantastiska restaureringen av Kalmar Slotts fasad. Vi är många som nyfiket följt putsandet, pillandet och målandet. Nu är äntligen en av sidorna återställda till hur det såg ut på 1500-talet. Tog cirka 2 000 arbetstimmar…

Till det mindre roliga hör Sverigedemokraterna. Nu säger man att religionen Islam är ett värre hot än Nazismen. Helt sjukt. Om det ändå finns något positivt i allt detta så är det väl att det nu äntligen blir tydligt för medborgarna vilken människosyn som finns i detta parti.

Jag vill återigen deklarera att jag aldrig kommer medverka till att Kalmar blir en stad med detta parti som vågmästare. Skulle man bli det så kommer vi att söka ett samarbete över blockgränserna. Får inte ett sådant styre majoritet i kommunfullmäktige så går vi i opposition.

Nu tror jag dock inte risken direkt är överhängande. Vi upplever ett mycket starkt stöd av Kalmarborna!  

http://www.expressen.se/nyheter/jomshof-islam-ett-varre-hot-an-nazism/