Kort & gott

Några korta kommentarer så här en måndag förmiddag:

* Enligt senaste uppdateringen av Kalmars befolkning har vi sedan årsskiftet ökat med 470 personer. Samma vecka förra året hade vi ökat 165. Totala nettot 2011 blev 240. Mot den bakgrunden torde vi öka en bit över 500 år 2012. Det är en hygglig siffra som sannolikt kommer innebära att Kalmar län totalt sett ökar detta år.

* Vi har i september fortsatt lägst arbetslöshet av våra jämförelsekommuner. Dessa är Halmstad, Kristianstad, Karlskrona och Växjö.

* Moderaterna i Kalmar stannar kvar i Tillväxtgruppen. Det är ett bra besked för Kalmar. I osäkra tider måste politiken kunna bete sig vuxet och ge besked som sträcker sig över mandatperioder. Dessutom är blockpolitiken fördummande i sig. Just därför att den i grunden bygger på att majoriteten alltid har rätt och oppositionen alltid har fel. Så ser det inte ut i verkligheten.

* Arbetet med detaljplan för Ölandshamnen har startat. En grundförutsättning för hela arbetet är att hamnen och företag som Kalmar Lantmän fortsatt ska kunna utvecklas. Vi pratar ju om att utveckla de inre delarna av Gästhamnen där redan Linnéuniversitetet har verksamhet sedan ett tiotal år. Man får helt enkelt bygga och planera på ett sådant sätt att hamnen fortsatt kan utvecklas. Det har man gjort på andra platser i landet.

* Jag noterar att partidistrikten inom Centern nu vill bryta sig loss från Alliansen. 20 av 27 distrikt vill ha en friare roll för sitt parti. Det tror jag är en överlevnadsfråga för Centern. Det andra receptet är ju prövat i två val och har knappast varit en framgång. Hur sedan Centern ska växa under ledning av Annie Lööf är en helt annan fråga. Jag har hela tiden trott mer på den jordnära landsbygdsministern Eskil Erlandsson.

* I veckan var Centerns ledamot i Kommunfullmäktige Ingegerd Petersson ute och berättade att hon av näringsminister Annie Lööf hört att regeringen skulle ändra beslutet om Kalmar kommuns förskottering av Förbifart Rinkabyholm. Skulle regeringen tidigarelägga investeringen så skulle det spara många miljoner åt kommunen. Jag blev glad när jag läste tidningen men ville för säkerhets skull kontrollera uppgiften och ringde därför upp Hannes Holmer som är politisk sakkunnig hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Han meddelar att regeringen har med Rinkabyholm på sin ambitionslista över tidigareläggningar men att det inte är några beslut fattade. ”Ni bör ej ändra era beslut om medel för förskottering.” Besked om detta kommer i revideringen av Infrastrukturplanen som kommer på våren 2014. 

* I fredags deltog jag på ett seminarie om kvinnligt företagande på Guldfågeln Arena. Sedan valet 2006 har det satsats åtskilliga hundratals miljoner på detta. Jag tycker det varit lovvärda satsningar med en god ambition. Bekymret är att företagandet bland kvinnor idag är lägre än vad det var före 2006. Vad hade hänt om dessa medel istället satsats på att kraftigt öka riskkapitalet? Är alldeles övertygad om att det givit större effekt.

* På fredagseftermiddagen bjöd LRF in till möte om vattenskyddsfrågor på Christinelunds gård. Det var ett välbesökt möte med både politiker och tjänstemän. Information varvades med praktik ute på fält. Jag är alldeles övertygad om att det var första gången många av besökarna, däribland landshövding Stefan Carlsson, åkte boskapsvagn. Hur eller hur så var det väldigt bra och informativt!

* Jag läser dagligen om hur nya sparpaket nu läggs runtom i landet. Jag hoppas att Kalmar kan klara denna mycket kraftiga nedgång utan sparpaket. Det skulle i så fall göra oss tämligen unika. Frågan avgörs av konjunkturen och regeringen. Sveriges kommuner och landsting är tämligen säkra på att regeringen kommer höja statsbidragen och genomföra förslaget till ny utjämningsmodell. Jag delar uppfattningen om behovet men vågar inte tro något förrän beslut är fattade.