Revisorer ska utgå från fakta

Det sägs ju att de politiskt valda revisorerna i en kommun inte ska agera politiskt…

Det kan man då och då ställa sig frågande till. Senast idag är det Boo Malm (kd) som i Östran påstår att pengar från bland annat äldreomsorg satsas på biogas. Han menar också att kommunen är snål mot äldreomsorgen i kommunen.  

Man får naturligtvis tycka vad man vill men i sak finns två felaktigheter:

1. Förlusterna för Kalmar biogas har inte täckts av skattebetalarna. De har täckts inom kommunbolaget genom överskott från bland annat Kalmar hamn och Kifab. 

2. Kalmar kommun är inte snål när det gäller anslag till äldreomsorg. Vi lägger nästan 100 miljoner mer på äldreomsorg i Kalmar kommun än vad vi ska göra enligt vår ”standarkostnad”. Det är ett mått som SKL räknar ut och som tar hänsyn till andelen äldre, vår struktur osv. Detta finns redovisat i den senaste budgeten på område efter område.

Att en revisor ska känna till dessa ganska grundläggande fundamenta är inte ett orimligt krav. Gör han inte det är det anmärkningsvärt. Känner han till det och ändå sprider villfarelser så är det ännu mer anmärkningsvärt, då har han nämligen förvandlats från revisor till något helt annat.

När det sedan gäller biogasen så är Boo Malm mycket medveten om att vi antingen ska sälja eller stänga verksamheten. Där är vi överens och har varit en längre tid.

Att detta, liksom fortsatt drift, är förenat med mycket stora kostnader borde också Boo Malm vara medveten om.