Allians – ingen nackdel för S

Under förmiddagen så hade vi kommunstyrelse med en rad tunga ärenden. I flertalet av ärendena har vi mellan partierna försökt att lyssna in varandra och därigenom nå en hygglig samsyn. Det har naturligtvis skett i majoriteten men också i Tillväxtgruppen och direkt i arbetsutskottet.

Dessa ansträngningar har gjorts för att det är beslut och dokument som tjänar på att leva över val och över tid. Jag tror som bekant inte på en modell med stenhård blockpolitik där 51 procent alltid har rätt medan 49 procent alltid har fel. Det är knappast utvecklande för en kommun eller ens ett land. Klokskap finns i de flesta läger och varför ska man söka striden?

Bland de dokument som idag togs med stor enighet fanns utställningsbeslut av ny översiktsplan, omorganisationen av kommunledningskontoret, det stora fastighetspaketet och rekryteringen av ny kommundirektör och ny biträdande kommundirektör. Grattis Kenneth Condrup och Sofie Ann Dejke!

Viktiga och positiva beslut som kommer bidra till ytterligare utveckling av Kalmar. Det behövs i en tid där arbetslösheten ökar kraftigt och ekonomin runtom i världen och Sverige är väldigt skakig.

Efter kommunstyrelsen blev det en mycket glad avtackning av före detta oppositionsrådet Malin Petersson. Väldigt mycket folk och trevliga tal!

Jag läser i tidningarna att en del efterlyser mer av stenhård blockpolitik och allians i Kalmars kommunpolitik. Jag får väl ödmjukt påminna om att konceptet prövades så sent som i förra valet. Det var inte till nackdel för mitt parti.