Kalmar blir pilotkommun!

Det var en riktigt bra utvecklingsdialog i Halltorp igår. Stort engagemang för utveckling av den egna orten. Vi ska från kommunens sida göra vad vi kan men behöver ett byalag eller en intresseförening som vi kan ha dialog med. Det känns som att det nu är på gång.

Idag kom ytterligare ett positivt besked när det gäller arbetet med ”Hela Kalmar ska leva”.

Vi blir nu en av Tillväxtverkets pilotkommuner. Av sammanlagt 31 inkomna ansökningar var vår den enda intresseansökningen som gick vidare. De övriga 10 kommuner som gick vidare är redan pilotkommuner – på något sätt. Våra landsbygdsmål i Kalmar kommun går hand i hand med de nationella landsbygdmålen och detta fick vi beröm för.

 Utöver deltagande i projektets olika aktiviteter är tillskapandet av en tjänst för en landsbygdsutvecklare en viktig del av projektet. Landsbygdsutvecklaren kommer att arbeta utifrån fokus på servicefrågor bland annat genom att vara en kontaktperson för landsbygdfrågor, inhämta kunskap från goda exempel runt om i landet.

När det gäller finansiering går tillväxtverket in med upp till 60 procent varav Södermöre kommundelsnämnd och mark- och plan delar på det övriga 40 procenten.