Obegriplig strategi

Genom åren har man följt olika regeringar och dess strategier. Jag ska villigt erkänna att den nuvarande regeringen varit duktig på att ha en strategi för vad man vill åstadkomma och kommunicera. Det innebär inte att jag tyckt som regeringen rent sakpolitiskt.

Under de senaste månaderna, kanske halvåret, verkar det dock ha hänt något. Den vårbudget som idag presenteras är ett tydligt exempel på det. Arbetslösheten stiger och tillväxten sjunker. Vad är då regeringens svar? Jo. Vi gör ingenting. Vi möter detta helt passivt.

Detta från en regering som 2006 tyckte att väljarna skulle utvärdera dem på hur man klarar jobben.

Det finns några alternativa förklaringar till denna obegripliga hållning:

– Osämja i regeringen. 

– En alltför kameral finansminister som i grunden inte tycker politiken ska lägga sig i.

– Man sparar, som under förra mandatperioden, på satsningarna till valåret.

Oavsett vad så framstår regeringen som tämligen slut. Det är synd för Sverige. Vi skulle behöva en regering som sätter fart på hjulen och åtminstone försöker pressa tillbaka arbetslösheten.