MP-samverkan på is

Socialdemokraterna i Kalmar lägger samarbetet med Miljöpartiet på is

Socialdemokraterna har i Kalmar kommun haft ett organiserat samarbete med Miljöpartiet sedan 1998. Detta samarbete har tidvis fungerat bra, tidvis mindre bra.

Ett samarbete inom en majoritet bygger på ett ömsesidigt förtroende för varandra. Det bygger på att överenskommelser hålls och att klimatet mellan partierna är gott. Att polisanmäla sin samarbetspartner, skriva debattartiklar fulla med anklagelser, överklaga demokratiskt fattade beslut eller aktivt motarbeta en politisk linje som finns inom majoriteten främjar inte ett majoritetssamarbete.

Ett majoritetssamarbete är inte heller möjligt med ett parti som är så splittrat att parterna inte vet om det finns en uppgörelse med hela eller delar av partiet. Ett samarbete måste baseras på ett samarbete mellan partier, inte mellan vårt parti och enskilda personer inom ett annat parti.

Under den senaste tiden har det gjorts överenskommelser med Miljöpartiet. Överenskommelser som vi betraktat som klara men som Miljöpartiet efter ett tag valt att bryta. Denna brytning har vi fått ta del av via media. Det gäller exempelvis situationen inom KSRR där Miljöpartiet krävde en offentlig ursäkt från ordföranden för de fel som begåtts. Vi stod för vår del av överenskommelsen.

Vi har en situation inom Socialdemokraterna där medlemmar uttrycker en stor upprördhet över Miljöpartiet i Kalmar kommun. Denna opinion är nu väldigt stark.

Vi är ett större parti än Miljöpartiet. I det följer en respekt och en ödmjukhet för det mindre partiet. Mot den bakgrunden inbjöds Miljöpartiet att fortsätta vara en del av majoriteten efter det senaste valet, detta trots att Socialdemokraterna ensamt kunde forma en majoritet med Vänsterpartiet. I den uppgörelse som gjordes efter valet gav vi platser i nämnder, styrelser och förbund till Miljöpartiet. Man fick också två ordförandeposter och en kommunalrådspost. Vi har också politiskt mött Miljöpartiet i många av deras ”hjärtefrågor”. Tillsammans har vi utvecklat den grönaste budgeten i Kalmar kommuns historia med stora satsningar på Kalmar som cykelstad, energiinvesteringar och inköp av vindkraft.

Vårt fokus är hela tiden att förvalta det tydliga mandat som socialdemokraterna fick av väljarna i valen 2006 och 2010. Vi måste, av respekt för väljarna, lägga all vår energi på att föra Kalmar fortsatt framåt. Det är på detta vi vill lägga vår energi framåt, inte på bråk med ett Miljöparti som ena stunden vill vara i majoritet och i nästa stund i opposition.

Mot denna bakgrund har Socialdemokraterna i Kalmar beslutat sig för att lägga vårt samarbete med Miljöpartiet på is.

– Vår valtekniska samverkan  om fördelning av platser i nämnder och styrelser betraktar vi från och med nu som upplöst. Vi förbehåller oss rätten att inom ramen för gällande regelverk pröva sammansättningen i styrelser.

– Vårt beslut innebär inte att vi för framtiden stänger några dörrar för ett förtroendefullt samarbete med Miljöpartiet. Det måste dock bygga på en ömsesidig vilja till samarbete.

– Vårt sedan länge inarbetade samarbete med Vänsterpartiet fortsätter som tidigare.

– Socialdemokraterna är ett samarbetsparti. Det har vi visat genom åren som gått. Vi kommer även framåt att aktivt söka breda lösningar för Kalmars bästa.