Löfvén och Gota media

Sitter i stadshuset och förbereder den kommande veckan. Brukar bli så på söndag eftermiddag.

Har haft en väldigt intensiv vecka med möten nästan dyget runt. Det i kombination med en rejäl förkylning har gjort att jag inte fixat att skriva något på bloggen under veckan.

En del av händelserna har ju alla ändå kunnat följa i tidningarna och på facebook.

Jag tänker exempelvis på Stefan Löfvens besök i torsdags. Vi inledde besöket med en fika ute på flygplatsen och åkte sedan till Arla där vi inledde med ett väldigt bra samtal med företrädare för Kalmars basnäring, de gröna näringarna. Sedan blev det rundvandring och visning av anläggningen. Därefter blev det innovationslunch på Kalmar Science park, också där deltog flera av Kalmars mest spännande entreprenörer.

På kvällen körde vi sedan ett öppet möte och därefter blev det middag följt av ett besök på Lilla pubben. Det var många förvånade blickar när Stefan Löfven med livvakter och allt kom in på pubben. Jag är helt övertygad om att det var en blivande statsminister som drack lokalproducerad Ängöl i torsdags kväll.

I måndags hade vi kommunfullmäktige och antog bland annat detaljplanen för Gota media. Alla får naturligtvis ha sin uppfattning om detta, så är det i en demokrati. Jag tänkte ändå bidra med lite fakta i den ryktesspridning som nu pågår.  

• Idag är parkeringsplatsen i området 1700 kvadratmeter, den försvinner i den nya detaljplanen. Den mark som tas i anspråk för byggnationen är 900 kvadratmeter. Med andra ord blir det 800 kvadratmeter mer grönyta i området. Den ska användas till bland annat en lekplats som idag inte finns på Kvarnholmen.

• Området längs vattnet är idag svårtillgängligt för bland annat funktionshindrade, genom detaljplanen skapas tillgänglighet utmed vattnet för alla. Här ska också iordningsställas bryggor utmed vattnet. Området öppnas upp och görs levande som park.

• I detaljplane-arbetet har man prövat frågor kring fornminnen och kulturmiljö. Detta i samråd med Länsstyrelsen och Länsmuseet. Planen har därefter utformats för att lyfta fram dessa värden. Bland annat återställs befästningsverket, vallen byggs upp igen.

• Vi kommer också arbeta med Västra Vallgatan som idag är tämligen undanskymd, här ska den gamla stadsbilden lyftas fram.

Med andra ord så syftar inte denna detaljplan och byggnation till att förstöra en plats i Kalmar. Istället är det precis tvärtom.