Glädjebesked för Kalmar!

Lägger här ut pressmeddelande som gått ut:

Kommentar från kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) med anledning av att Kalmar får läkarutbildning i samverkan med Lunds Universitet

–          Strax före jul fick vi besked om miljarddonationen till Linnéuniversitetet från Ingvar Kamprad. Nu i februari kommer nästa positiva besked. Äntligen har förhandlingarna om en läkarutbildning gått i mål. Fullt utbyggt, 2015, handlar detta om 200 läkare som kommer utbildas i Kalmar. Till detta kommer 30 miljoner till bland annat forskning från Landstinget i Kalmar län, medel som växlas upp från Staten och LNU. Länssjukhuset med sina 2 200 medarbetare kommer även framåt vara en viktig motor för tillväxt i hela Kalmarsundsregionen.

–          För Kalmar är detta naturligtvis ett glädjebesked. Vi har länge pratat om betydelsen av att Kalmar gått från högskoleort till att bli Universitetsstad. Den här typen av satsningar fyller orden med konkret innehåll. För Kalmar kommun handlar det nu om att möta dessa satsningar med att kraftigt öka bostadsproduktionen. Bristen på bostäder är i dagsläget vårt största tillväxthinder.