Kalmarsunds kommun eller fördjupad samverkan?

I förra veckan träffades politiker från Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Emmaboda och Torsås för att diskutera hur vi kan öka samverkan i framtiden. Utmaningarna är väldigt stora. Det handlar om allt från ekonomi till kompetensförsörjning. Vid mötet väcktes också en diskussion om att bilda en eller flera nya och större kommuner.

Mot denna bakgrund så har en av landets främsta experter Björn Sundström, tillfrågats och också accepterat uppdraget att göra en framtidsstudie för var och en av kommunerna. Detta inom följande:

–          Belysa den demografiska utvecklingen i våra respektive kommuner tio år framåt.

–          Belysa den ekonomiska utvecklingen i våra respektive kommuner tio år framåt.

–          Belysa möjligheterna att klara kompetensförsörjningen i våra respektive kommuner tio år framåt.

–          Belysa möjligheterna att fortsätta som egna kommuner, samordna verksamhet i kommunalförbund eller bilda ny eller nya kommuner. I denna del ska också medborgarinflytande och demokratifrågor belysas.

I Danmark har man redan gjort denna resa och i Finland är man nu mitt uppe i processen. Vi behöver också i Sverige ha en diskussion om hur kommunerna ska klara av sina uppdrag att leverera hög kvalité på skola, vård och omsorg.

Vi behöver i vår del av landet också fundera över hur vi ska kunna frigöra resurser som kan satsas på att öka attraktiviteten för vår region. Hittills har det ju inte gått så bra för Kalmar län. Nio av tolv kommuner tappar i befolkning under förra året. Endast Kalmar, Oskarshamn och Mörbylånga växer. Ser man hundra år bakåt så är Kalmar län det enda län som idag har en lägre befolkning än då. Med detta ”record” bör väl varje medborgare och politiker ställa sig frågan om vi ska fortsätta som nu eller pröva ett nya grepp.  

Jag tycker samtidigt inte att man ska överdramatisera frågeställningen. Medborgarna i våra respektive kommuner rör sig fritt över de nuvarande kommungränserna både i arbetet och på fritiden. Så såg det inte ut för några år sedan då arbetsmarknaden till stor del fanns inom kommunen. Så kommer det knappast bli igen. Då måste också det offentliga livet anpassas till denna nya tid.

Att ökad samverkan eller nya kommuner skulle vara ett hot mot landsbygden vänder jag mig mycket starkt emot. Kalmar är idag den största kommunen i Kalmar län. Vi är samtidigt den kommun där landsbygden utanför staden utvecklas mest. Vi bygger ut förskolor på löpande band i hela kommunen. För ett par år sedan blev vi Årets landsbygdskommun. Om landsbygden ska bli vinnare eller förlorare i en större kommun avgörs till stor del av vilka ambitioner och resurser politiken avsätter för att möjliggöra en levande landsbygd. Det kan handla om allt från utbyggt VA till att ta fram detaljplaner för nya villatomter.

I Kalmar har vi satsat dessa resurser och kommer fortsätta göra det. Så har vi också en ökning av befolkningen utanför Kalmar centrum. I Kalmar finns inte skolnedläggningar ens på dagordningen.