Minskade barngrupper i Kalmar!

Lägger här ut ett pressmeddelande som idag gått ut från Barn- och ungdomsnämndens ordförande Jonas Hellberg.

—————————–

Barngrupperna minskar i Kalmar kommun. På ett år har antalet tillsvidareanställda ökat med 22 och personaltätheten har förbättrats till 5,2 barn per personal.

– Det är ett glädjande trendbrott. Det går åt rätt håll. Kvaliteten i förskolorna hänger tätt samman med gruppstorlekarna, säger Jonas Hellberg (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

På barn- och ungdomsförvaltningen pågår arbetet med att sammanställa årsredovisningen för 2011. Igår informerades nämndens presidium om innehållet och fick då den glädjande nyheten att förskolan har fått förbättrad personaltäthet.

Kalmar kommun ligger bättre till än riksgenomsnittet som år 2010 var 5,4 barn per årsarbetare.

– Jag är mycket glad över att gruppstorlekarna har blivit mindre och att personaltätheten har ökat. Bakom varje tiondel i förbättring ligger ett stort arbete. Vi är måna om att Kalmar kommun ska vara en attraktiv förskolekommun. Under 2011 öppnades många nya avdelningar och vi kunde anställa fler, säger Jonas Hellberg, som vill understryka att siffrorna avser ett kommungenomsnitt och att variationerna kan vara stora på förskolorna beroende på lokalernas utformning, barngruppernas sammansättning osv.

Glädjande är också att personaltätheten inom förskoleklassen har förbättrats. Snittet i riket var 16,1 år 2010 och i Kalmar är personaltätheten 14,0 år 2011.