Fortsätt lägst arbetslöshet!

Idag kom arbetsförmedlingens statistik över arbetslösheten i december. Kalmar fortsätter att ligga lägst bland våra jämförelsekommuner och bland några av de ”liknande” kommuner som Sveriges kommuner och landsting jämför oss med.

Totalt
Kalmar 8,5
Skövde 8,6
Halmstad 8,9
Växjö 9,7
Karlstad 9,7
Östersund 9,8
Karlskrona 10,6
Kristianstad 11,0

Riket 8,6

18-24 år
Kalmar 18,1
Skövde 18,3
Halmstad 19,9
Karlstad 22,6
Växjö 22,7
Östersund 24,3
Kristianstad 27,7
Karlskrona 29,2

Riket 19,1