Kvarnholmen & Guldfågeln

Under måndagskvällen genomfördes årets sista kommunfullmäktige. Det var en viktig kväll, inte minst eftersom den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen skulle behandlas. Under de senaste dagarna har framförallt ordföranden i samhälssbyggnadsnämnden Mattias Adolfsson lagt ned stor möda på att hitta en kompromiss-skrivning gällande balansen mellan bil, gång och cykel.

Att detta dokument tas med stor enighet var viktigt, inte minst därför att det kommer leva över tid och ligga till grund för upp emot 1000 nya bostäder, universitet, parkeringar och strandpromenader. Mattias lyckades med uppgiften och ett nästan enigt kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget.

Idag har vi årets sista arbetsutskott där vi bland annat ska få en rapport om hur arbetet med ett gemensamt Servicecenter går. Tanken är att i största möjliga mån kunna ha ”en dörr in” till Kalmar kommun. Detta för att öka servicen mot kommunens invånare.

Efter det har vi bjudit in alla före detta förvaltningschefer och kommunalråd till julkaffe. Det är en tradition som jag alltid prioriterat. Det är väldigt trevligt att få lyssna till reflektioner från de som har längre erfarenhet än en själv.

Vid 13 är det presskonferens med IFK Kalmar och Lindsdals IF ute på Guldfågeln Arena.

Om det inte blir fler inlägg före jul vill jag passa på att önska alla En riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År!