Fastighetsägarna & Kalmar Airport

Under onsdagskvällen arrangerade BG Svedjenäs och Martin Nilsson en alternativ julfest på Strand i Borgholm. Under kvällen fick vi uppleva härliga och underfundiga utfrågningar kring det mesta i Kalmar. Naturligtvis kretsade mycket också kring Kalmar FF.

Under morgonen var jag och Åke Andersson på frukostmöte med fastighetsägarna i Kalmar. Mötet var välbesökt och vi enades om att gemensamt lägga i en ytterligare växel för att gemensamt stärka Kalmars attraktionskraft. Det kommer rent konkret innebära att fler av stadens fastighetsägare går in som partners i Destination Kalmar och på det sättet är med och satsar resurser. I nästa steg ska vi också skriva motsvarande avtal med handeln. Lyckas vi med detta så är vi unika i landet. Mig veterligen finns ingen stad där man kraftsamlar resurserna gemensamt på detta sätt. Kommunen har visat vägen genom att öka anslagen till Destination Kalmar men också avsätta resurser för parkeringsdäck, strandpromenader, ytterligare bostäder, cykelstaden med mera.

Ingen annan kommer göra Kalmar attraktivare. Det kan vi bara göra själva och då måste det ske gemensamt.

Ikväll samlas socialdemokratiska fullmäktigegruppen och imorgon är det styrelsemöte i Kalmar airport. På dagordningen finns bland annat att utse efterträdare till Hans Hjertonsson som till våren kommer att sluta som VD på Kalmar airport. Hans har gjort ett fantastiskt arbete och lämnar till våren en flygplats med ett utbud som aldrig varit större.

Kommunaliseringen av Kalmar airport för några år sedan var ett helt riktigt beslut!