Företagsbesök & SCB

Igår genomförde kommunstyrelsens vice ordförande Malin Petersson, näringslivschefen Thomas Davidsson och jag fyra företagsbesök. Vi besökte ICA i Berga, Home-butiken på södra vägen, Sodexho på Brofästet och Läckeby djursjukhus.

Vi är ute varje onsdag och för dialog med stora och små företag från helt olika branscher. Det är nyttigt, trevligt och ger en ovärderlig bild av konjunkturläget i vår kommun.

I tisdags hade vi kommunstyrelse och tog bland annat beslut om att anta den fördjupade översiktsplanen för centrala Kalmar. Enligt min uppfattning är detta ett av mandatperiodens viktigaste beslut. Med detta som grund kan vi köra igång detaljplaner för fler parkeringsplatser, upp emot 1000 bostäder, mer handel och mycket mer av bryggor och strandpromenader. Äntligen kan man säga!

Vi tog också enhälligt beslut om att pröva marknaden när det gäller ett antal kommunala fastigheter och lägenheter i Kalmarhem. Genom att pröva en försäljning vill vi uppnå flera saker:

* Få in ytterligare en aktör som vill bygga hyresrätter och andra bostäder i Kalmar.

* Minska Kalmarhems skuldsättning så att även de kan börja bygga igen.

* Påskynda renoveringar och upprustning av de fastigheter som säljs.

* Minska kommunens behov av upplåning.

Vi säljer inte för att vi måste. Ska vi sälja så är det för att uppnå dessa syften. Vi ska i så fall också sälja till en aktör som är långsiktig och som redan har eller kommer etablera sig med kontor i Kalmar.

SCBs mätning kring partisympatierna är naturligtvis inte särskilt rolig för oss socialdemokrater. Jag är dock inte förvånad. Under mätperioden genomgick vi kanske den värsta stormen någonsin. Om inte det skulle ha avspeglat sig i mätningarna så hade det nog varit fel på själva mätmetoden. Nu finns bara en väg och det är framåt och uppåt.

Jag måste tillstå att 2011 nog går till historien som ett av de mest svajiga rent opinionsmässigt. Under första delen av året låg vi på historiskt låga nivåer. Efter partikongressen i mars där Håkan Juholt valdes och fick tillfälle att prata politik så började våra siffror att stiga för att i september/oktober ligga på 35 procent. Sedan kom affären och tjafset i partiet och då sjönk vi tillbaka till samma låga nivå igen.

Av detta kan man dra två slutsatser:

* När det handlar om politik och färdriktning så växer vi.

* Opinionen är oerhört lättrörlig.

Imorse hade vi styrelsemöte med Destination Kalmar. Det är härliga tillställningar med väldigt mycket framtidstro. Idag var det fokus på bland annat Kalmar slott och idrottsturismen.