Om Byttans öppettider

Imorgon är det kommunfullmäktige. Jag har ägnat söndagen åt att svara på sex interpellationer och rensat e-post. Lägger här ut svaret på en interpellation om Byttans öppettider. Det är en av interpellationerna som också varit omnämnd i media och därför kan kanske svaret intressera.

 

Svar på interpellation från Inger Hilmansson (fp) om öppettiderna på Byttan

 Inger Hilmansson ställer två frågor i sin interpellation.

  1. 1.      Är det acceptabelt för Kalmar som besöksstad att restaurangen i Kalmar kommuns mest påkostade och attraktiva park är stängd större delen av året?

Både Inger Hilmansson och jag är anhängare av marknadsekonomins grunder. Dessa bygger på att en marknad uppstår när efterfrågan finns. När det gäller restaurang Byttan så har efterfrågan framförallt vintertid varit begränsad och ägarna har mot den bakgrunden stängt verksamheten. Kalmar kommun kan givetvis påverka detta i en förhandling med arrendatorn. Jag är dock inte beredd att lägga skattemedel på detta. Det står dock Inger Hilmansson fritt att lägga in medel för detta i folkpartiets förslag till budget.

  1. 2.      Vill du medverka till att en samordning mellan Konstmuseet och Restaurang Byttans öppettider så som var tanken med konstmuseets placering i Stadsparken.

 Det är redan gjort. Samarbetet är idag gott. Konstmuseet har haft önskemål om att själva driva ett café när inte Byttan är öppen. Serviceförvaltningen har bland annat bekostat nya dörrar för att göra detta möjligt.

Sedan det stått i tidningen om denna interpellation så har jag fått mail av både konstmuseet och företrädare för Byttan. Jag bifogar dessa mail så kan kommunfullmäktige själva läsa om hur man arbetar tillsammans.

 Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande