Kalmar fortsatt framåt

I dessa tider ägnar jag mycket av tankemödan åt bedömningar av ekonomin och arbetslösheten. Sverige är som litet exportberoende land oerhört beroende av vad som händer i vår omvärld. Ett börsras eller en nedgradering av ett kreditbetyg för ett land slår rakt in i ekonomin för landets kommuner. Förändringarna går dessutom väldigt snabbt.  
 
Låt mig illustrera detta med följande exempel. I juni tog kommunfullmäktige i Kalmar beslut om budgeten för de kommande åren. Överskottet för 2012 var cirka 50 miljoner. För några veckor sedan kom en ny skatteprognos från Sverige kommuner och landsting där man vägt in den ekonomiska oron i vår omvärld. Överskottet från juni mer än halverades. Om ytterligare några veckor kommer ytterligare en prognos, mycket talar för att det blir ytterligare en nedskrivning.
 
På samma sätt var det 2008 när Lehman Brothers gick i konkurs. I juni hade vi tagit en budget med ett överskott på cirka 100 miljoner. Efter sommaren smällde det till och överskottet var i princip borta i oktober.
 
Jag tar det fulla ansvaret för en kommunal ekonomi där man själv kan påverka utfallet. Desto svårare är det när denna typ av händelser inträffar. Vi kan knappast driva skolan eller äldreomsorgen i Kalmar kommun baserat på om börserna i världen går upp eller ned. Landets kommuner och landsting måste ges rimliga förutsättningar att kunna planera och driva skola, vård och omsorg utan dessa kraftiga svängningar. Enligt min uppfattning är detta statens och regeringens ansvar. I den förra lågkonjunkturen fick landets kommuner tillfälliga statsbidrag för att kunna parera svängningarna. 2011 drog regeringen in dessa statsbidrag, för Kalmars del 42 miljoner. Detta med hänvisning till att ekonomin och sysselsättningen var på väg upp. Då kan man ju tro att regeringen nu skulle ta hänsyn till den förändrade situationen och återställa statsbidragen men icke. I regeringens budget finns inget av detta. Istället väljer man att satsa på sänkt krogmoms. 
 
I Kalmar kommun har vi de senaste tre åren gjort hyggliga överskott, sammanlagt cirka 200 miljoner. Vi har en i grunden stabil ekonomi. Det beror på att vi under den senaste mandatperioden arbetat oerhört intensivt med just ekonomin. Det arbetet fortsätter. Vi ska även framåt ha god ordning och reda i vår ekonomi. Samtidigt kan vi inte på grundval av en bred nedgång på världens börser börja skära i skolan eller äldreomsorgen. Vi kommer nu följa utvecklingen mycket noga.
 
Vi har avsatt närmare en miljard i investeringar de närmaste tre åren, dessa medel kommer väl till pass i en tid då byggarbetslösheten börjar stiga. Precis som i den förra lågkonjunkturen då vi investerade för nästan en halv miljard ska Kalmar kommun vara aktiv med investeringar. Detta för att hålla hjulen igång på vår lokala arbetsmarknad men också för att det är mer förmånligt att bygga i sämre tider. 
 
Under de närmaste åren kommer vi att bygga ut förskolan kraftigt, vi ska bygga nya idrottsanläggningar, skollokaler och förbättra vår infrastruktur. På det sättet ska Kalmar gå fortsatt framåt och även de kommande åren ha lägst arbetslöshet av våra jämförelsekommuner.