Avslag på överklagande

Sverigedemokraten Thoralf Alfsson överklagade kommunfullmäktiges beslut från april om Linnéuniversitets placering. Han menade att ärendet var dåligt berett.

Från kommunens sida har vi hävdat motsatsen. Nämligen att det har funnits rejält med möjligheter för politiken att sätta sig in  i ärendet. Detta genom möten med universitetet, gruppmöten, behandling i arbetsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Idag kom förvaltningsrättens dom som innebär att Alfssons överklagande avslagits.