Fortsatt lägst arbetslöshet!

Sedan lågkonjunkturen 2008 har Kalmar kommun haft lägst arbetslöshet av våra jämförelsekommuner. Så fortsätter det att vara.

Arbetslösheten är tillsammans med utbyggd infrastruktur, ökad bostadsproduktion och ett attraktivare Kalmar det mest avgörande för att öka tillväxten i vår kommun. Även om vi har ökat med 350 invånare jämfört med samma vecka förra året så är jag inte nöjd. Vi måste öka ännu mer. Där är bostadsproduktionen en nyckel. Vi kommer återkomma under hösten med åtgärder för att öka bostadsproduktionen, framförallt av hyresrätter.

Här är siffrorna över totala arbetslösheten i augusti, i procent:

Riket – 6.2

Växjö – 7

Kalmar – 5.9

Karlskrona – 7.7

Kristianstad – 7.2

Halmstad – 6.5

Ungdomar 18-24 år:

Riket – 10.1

Växjö – 11

Kalmar – 8.9

Karlskrona – 14.8

Kristianstad – 14

Halmstad – 9.3