Gröna näringarnas betydelse kartläggs

 De gröna näringarna betyder mycket för Kalmar kommun. Under de senaste åren har stora investeringar skett både inom lantbruket och livsmedelsindustrin.

 Sedan 2006 möts kommunledningen och företrädare för de gröna näringarna i ett branschråd.

 

–     I dessa möten och samtal som ofta sker direkt på plats i lantbruket eller i livsmedelsindustrin har vi alla kunnat ta de av den framtidstro och optimism som finns inom näringen i Kalmar. Både direkt i de enskilda lantbruken har det skett stora investeringar, det gäller framförallt mjölk och kycklingproduktion. Även inom livsmedelsindustrin har det investerats rejält, det gäller slakteriet KLS, Arlas anläggning i Kalmar och nu Kalmar lantmän som planerar för nybyggnation av en foderfabrik. Kommunen har också medverkat i ett avtal som möjliggör att Ingelstorpsskolan nu drivs vidare i Hushållningssällskapets regi, säger ordföranden i kommunstyrelsen Johan Persson (S) och fortsätter.

–     Vi vill nu gå ett steg vidare för att beskriva de Gröna näringarnas betydelse för Kalmars framtid. Detta genom att få fram siffror som svart på vitt belyser hur mycket som har investerats de senaste tre åren och vad som planeras de kommande tre åren. Vi ska också belysa hur många som idag, direkt eller indirekt är sysselsatta inom de Gröna näringarna i Kalmar kommun. Min bedömning är att det är långt fler än vad vi idag tror eller får en uppfattning om när man följer mediaflödet. Mig veterligen har ingen kommun tidigare gjort motsvarande analys.

 Det blir marknadschefen för Växa Sverige (f d Hansa Husdjur) Ingemar Persson, som får uppdraget att inom ramen för Kalmar kommuns näringslivsenhet göra denna studie. Arbetet beräknas vara klart kring årsskiftet.