Politik & logik går inte alltid ihop

Kvarnholmen och centrala Kalmar är unikt. För att kunna förverkliga byggprojekt centralt har Kalmar kommun tagit fram en fördjupad översiktsplan som nu är ute på samråd. Den sträcker sig från Fredriksskans ner till Ölandshamnen. I denna fördjupade översiktsplan gör man analyser och kartläggningar över var ny bebyggelse kan placeras men också hur den ska utformas med hänsyn till riksintressen, siktlinjer mot domkyrkan och mycket mycket mer.

När denna fördjupade översiktsplan är klar kan man med fördjupningen som grund starta ett antal detaljplaneprocesser. Parallellt med detta finns ett antal intressenter som fått markreservationer för eventuell byggnation, en markreservation innebär att kommunen under byggtiden förbinder sig att inte sälja området till någon annan.

På dagens kommunstyrelse ska vi ta beslut om att förnya ett antal sådana markreservationer. De löper då och då ut och kommunstyrelsen tar förnyade beslut. För mig är det inget märkligt.

Under de senaste åren har vi kraftigt ökat resurserna till kommunens planarbete. Detta för att kunna förverkliga byggnation både centralt och runtom i hela kommunen. Mark- och planeringsenheten (sysslar med översiktligt planering, exploatering, vindbruk mm) har tredubblat antalet anställda sedan 2006. Även samhällsbyggnadskontoret har beviljats mer resurser för att kunna få fram fler detaljplaner. Om vi ska få fram mer bostäder och en kraftigt förbättrad planberedskap så var denna satsning helt nödvändig. Den gamla översiktsplanen för hela kommunen var exempelvis helt inaktuell.

Under hela denna resa mot en bättre planberedskap så har det funnits kritiker, Inger Hilmansson och folkpartiet har tillhört de mest högljudda. Hon har gått emot de satsningar som gjorts och också argumenterat emot dem.

Det var därför med stor förvåning jag idag öppnade tidningarna och kunde läsa att samma Inger Hilmansson tycker att planarbetet går för långsamt. Jag är fullt medveten om att politiken ibland saknar logik men detta var nog det yttersta exemplet. Man kan ju fråga sig hur fort det hade gått om kommunfullmäktige genom åren hade gått på hennes linje…