Företagsbesök och studenter

Har på förmiddagen varit på företagsbesök på Samhall och Lenanders grafiska. I princip varje onsdag genomförs olika företagsbesök. Detta inom helt olika branscher. Det blir några besök när man summerar året.

Syftet med dessa företagsbesök är flera:

* Man får ett ansikte på varandra. Tröskeln att kontakta kommunen om det finns behov i något ärende blir lägre när man känner till varann.

* Det är ett lysande sätt att mäta konjunkturen lokalt. I en del branscher är det tydligt att man står inför en situation av arbetskraftsbrist på kort eller lång sikt. Det är värdefulla signaler att sända till både Arbetsförmedlingen, Universitetet och övriga utbildningsaktörer.

* Det är roligt och uppskattat. Man får lära nytt om olika saker men också ibland svara på frågor om olika saker som diskuteras i den allmäna debatten.

Under förmiddagen var jag också och hälsade de nya studenterna på Linnéuniversitetet välkomna till Kalmar. Det var ett antal hundra som fanns på plats i Kalmarsalen. Jag berättade vad kommunen gör för att de även efter studietiden ska känna att Kalmar är en attraktiv plats att bo och leva i.

Det är väldigt roligt att allt oftare möta studenter som bara sett Kalmar som en studieort men efter ett tag har blivit så rotade att de blivit kvar.